NON GMO Belgelendirme


Tüketilen gıdaların uzun vadeli sağlık ve çevresel etkilerine ilişkin artan tüketici endişelerinin bir sonucu olarak, sertifikalı GDO’suz gıdalara olan talep de artmaktadır.

Belgelendirme

Bu talebi karşılamak amacı ile ulusal ve uluslararası akredite yetkili kuruluşlar tarafından NON GMO, GMO FREE ya da GMO LABEL benzeri standartlar geliştirilmekte ve belgelendirme sistemleri oluşturulmaktadır. Bu programlar, gıda içeriklerinin modern biyoteknoloji kullanılarak genetik olarak tasarlanmamasını sağlayarak ürünlerdeki GDO’suz üretim iddialarını doğrulamaya yöneliktir.

NON GMO belgelendirme programları, yetiştirme, üretim, işleme, depolama, dağıtım, lojistik ve ticari alanlarda faaliyet gösteren firmalara, tedarik zincirinin tüm seviyelerinde uygulanabilir özelliktedir.

GDO’suz üretim standartları, son üründe genetik olarak tasarlanmış bileşenlerin bulunmamasını sağlamak içindir. Standartlar, ürünü üreten veya işleyen tesislerde güçlü bir iç ve dış doğrulama gereksinimini ortaya koyarak bunu belgelemeyi amaçlamaktadır. Diğer yandan numunenin genetik olarak tasarlanmış malzeme içeriğini değerlendirmek için testleri yapan laboratuvarların, genetik olarak tasarlanmış malzeme testlerinde yetkin ve ISO 17025 sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Bu koşullarda gereklilikleri karşılayan gıda maddeleri için NON GMO, GMO FREE ya da GMO LABEL gibi GDO’suz gıda belgesi verilmekte ve bu gıda maddeleri üzerinde, sertifikalı GDO olmayan üretim anlamı taşıyan bir etiket kullanma hakkı verilmektedir.

Kuruluşumuz sadece ulusal değil uluslararası alanda NON GMO belgelendirme çalışmaları yapmaktadır ve bazıları organik belgeler ile bağlantılı olan çok çeşitli belgelendirme programları sunmaktadır. Üçüncü taraf doğrulama yoluyla, üretici firmalara ve tedarikçi firmalara, iddialarını kanıtlama imkanı kazandırılmış olmaktadır. Aynı zamanda üretim sistemleri ve ürününlerin onaylanması ile firmanın, izlenebilirlik ve kontaminasyon risklerini daha iyi yönetmeleri sağlanmış olmaktadır.

NON GMO belgelendirme programları firmalara biçok şey kazandırmaktadır. Örneğin, yapılan çalışmalara göre GDO’suz ürün pazarı yılda yüzde 20’ye yakın oranda büyümektedir. 2023 yılına kadar pazarın 1,1 milyar Dolar’a ulaşması beklenmektedir. Belgelendirme ile birlikte firmalar pazar payı ve pazar farklılaşması için fırsat ele geçirmektedir.

GDO’suz etiketleme için tüketici ve perakendeci talepleri karşılanmış olmaktadır. Firma küresel GDO’suz ürün pazarlarına daha kolay erişebilmektedir. Firmada ayrıntılı bir risk yönetimi uygulanabilmektedir. Yürürlükte olan yasal düzenleme gerekliliklerine uygunluk sağlanmaktadır. GDO dışı iddialar için bağımsız, üçüncü taraf güvenilirliği elde edilmektedir.

Kısaca genetiği değiştirilmiş gıdalar, tüketiciler arasında, çevre koşulları ve insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri arttırmaktadır.Bu yüzden birçok ülke, belli bir eşiğin aşılması durumunda GDO bileşik içeren gıdaların etiketlenmesini zorunlu kılmaktadır. Müşterilerin şeffaflık taleplerini karşılamak ve GDO’suz malzemelerin tedarikinde firmaları desteklemek için kuruluşumuz NON GMO belgelendirme programını uygulamaktadır.

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.