GDO İçermez Etiketi Yaygınlaşıyor

GDO etiketleme çabaları, çevrenin korunması ve insan sağlığı için oldukça kritiktir. Bugün dünyanın her yerinde insanlar GDO etiketlemeyi önemsemektedir ve çeşitli ülkelerde GDO etiketleme girişimleri insanları fazlası ile etkilemektedir.

GDO İçermez Etiketi Yaygınlaşıyor

GDO’lu gıdaların etiketlenmesi, insanların ne satın aldıklarını ve tükettiklerini bilme haklarını korumak ve daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir gıda sistemine doğru ilerlemek için atılması gerekli çok önemli adımlardan biridir. Genetiği değiştirilmiş gıdaların etiketlenmesi artık yasal bir zorunluluk olmalıdır.

Bazı markalar genleri ile oynanmış olmasa da ürünleri GDO içermez olarak etiketlemektedir. Bazı firmalar ise ihtiyaç duysalar da olmasalar gıda maddelerini GDO içermez olarak etiketlemek için para ödemektedir. Gelişmiş ülkelerde insanlar, gıda maddelerinin içeriği ile gittikçe daha fazla ilgilenmektedir. Ancak genetiği değiştirilmiş organizmaların insan sağlığı için kötü olduğunu gösteren çok fazla bilimsel kanıt yoktur. Buna rağmen ürünlerini GDO içermez olarak belgelendiren firmaların sayısı, ihtiyaç duysalar da duymasalarda hızla yükselmektedir. Bugün bu yaklaşım bir pazarlama tekniği olarak görülse de yakın gelecekte GDO içermez ürünlerler, tüketiciler için önemli bir karar unsuru olacaktır. Araştırmalara göre, GDO’suz olarak etiketlenen ürün satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 30 civarında yükselmiştir.

Günümüzde GDO’suz etiketlemede sorun, bu ürünlerin fazla alternatifinin olmamasıdır. Bugün ticari olarak temin edilen, genetiği değiştirilebilen ürün sayısı on civarındadır: soya fasulyesi, mısır, yonca, papaya, kanola, pamuk, şeker pancarı, yaz kabağı, elma ve patates. Ancak bu ürünlerin birkaçı market raflarındadır, büyük kısmı hayvan yemi ve bitkisel yağlar için kullanılmaktadır.

Ülkemizde gıda maddelerine GDO içermez etiketi veren çok fazla kuruluş yoktur. Kuruluşumuz, GDO’suz gıda tedarikini sağlamaya ve korumaya, tüketicileri bilinçlendirmeye ve doğrulanmış GDO’suz seçenek sunmaya çalışan bir iki kuruluştan biridir. Kuruluşumuz tarafından, bir gıda ürününün GDO’suz olduğu ya da tedarik zincirinde herhangi bir yerde genetiği değiştirilmiş içerikler için yüksek veya düşük risk altında olduğu onaylanmaktadır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.