GMO Label Neden Önemlidir?

Genetik mühendisliği ve gıda güvenliği konusundaki farklı düşünceler ve endişeler aslında bilgi eksikliği yüzünden olmaktadır. Tüketiciler kendilerinin kandırıldıklarını düşünmektedir. Diğer taraftan bilim adamları da kendilerinin yanlış anlaşıldığını savunmaktadır. Resmi kuruluşlar ise her iki tarafı da rahatlatacak savurgan girişimlerde bulunmaktadır. Bu arada, her iki tarafa da yakın durmaya çalışan gıda firmaları tüketicileri oyalamaya çalışmaktadır. Bazı ürünlere sessizce GDO’suz etiketi iliştirmekte ve bu gıda maddelerinin genetiği değiştirilmiş organizmalar veya bunların bileşenlerini içermediğini iddia etmektedir. Üstelik bu iddaları hiçbir bilimsel çalışmaya veya yetkili bir kuruluşun onayına dayanmamaktadır. Bütün bu nedenlerle ciddi anlamda GDO’lu ürünlerin zorunlu etiketlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak şeffaflığın sağlanabildiği bir ortamda GMO Label gerçek anlamını taşıyabilecektir.

GMO Label Neden Önemlidir?

Bazı sorumluluk duygusu ile hareket eden firmalar, bugün zorunlu olmasa da tüketiciler için daha iyi olduğu düşünülen ürünler için GDO’lu ürünlerin zorunlu etiketlenmesini desteklemektedir.

Tüketiciler’in büyük bir kısmı GDO’lu ürünler tüketmekten çekinmektedir ve bu ürünlerin etiketlenmesini talep etmektedir. Bugün genetiği değiştirilmiş organizmalar gittikçe yaygınlaşmaktadır ve tüketilen gıdaların birçoğu, doğrudan veya bileşenler halinde GDO içermektedir. Genetiği değiştirilmiş mısır, soya, şeker pancarı ve kanola yağı bunun en canlı örnekleridir. Bugün dünyanın birçok yerinde GDO’lu malzemeler ile yapılan gıda maddeleri, bunu doğrulayan etiketler taşımamaktadır. Bir etiket üzerinde veya başka bir şekilde genetik mühendisliği çalışmalarından söz edilmemektedir. Sonuç olarak, çoğu insan GDO içeren gıdaları veya bunların yan ürünlerini ne sıklıkla tükettiğini bilmemektedir. Oysa bunu bilmek insanların hakkıdır.

Bu gerçekten hareketle yakında GMO Label zorunlu hale getirilecektir. Üretici firmaların bugün hazırlıklı olmalarında fayda görülmektedir. İnsanlar genetiği değiştirilmiş gıdaları veya bunların yan ürünlerini tüketmenin güvenliğinden hala endişe duymaktadır. Doğal olarak, GDO’lar gerçekten güvenliyse, gıda firmalarının bunu neden sakladıklarını anlamak istiyorlar. Oysa bilim adaları, GDO’ların altında yatan teknolojinin tamamen güvenli olduğunu savunsmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de aynı görüştedir.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.