NON GMO Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Genetiği değiştirilmiş organizmalar, biyoteknoloji yoluyla DNA yapıları değişime uğramış organizmalardır. Bu yöntemle genetiği değiştirilmiş bileşenler içeren ya da GDO’lu olarak üretilen gıda maddeleri, GDO’lu gıdalar olarak kabul edilmektedir.

NON GMO Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Aslında genetik değiştirmede kullanılan teknolojiler, böceklere, bakterilere, virüslere veya iklime dayanıklı ürünler yetiştirmek ve sonrasında sürekli büyüyen küresel bir nüfusu beslemenin güçlüklerini aşmak için geliştirilmiştir. Çoğu zaman GDO’lu ürünler bilinçli şekilde gıda ve yem üretimi için kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda, GDO’lu ürünler istem dışı GDO’suz gıda ve yem üretimine girmektedir.

Bu bakımdan ürünlerde ve üretimde GDO varlığını değerlendirmek için ayrıntılı testlerin yapılması gerekmektedir. Bu yönde verilen GDO tespit hizmetleri ve belgelendirme çalışmaları, yetkili kuruluşların NON GMO belgelendirme programları geliştirmelerinin başlıca nedenidir.

Belgelendirme sürecinin ilk adımı, üretici veya tedarikçi firmaların yapacakları bir başvurudur. Bu başvuru ile birlikte firmanın tesislerinde yerinde imcelemeler başlatılmakta ve arkasından testler yapılmaktadır. Bu testler gelişmiş laboratuvarlarda, yeni biyoteknolojik yöntemler ile yapılmakta ve sonuçlar, yasal düzenleme esasları ve geliştirilen standartlarda yer alan kriterler ile değerlendirilmektedir.

Bu şekilde numunede bulunan GDO varlığı ve miktarı belirlenmektedir. Bu testlerde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tabanlı test yöntemleri kullanılmaktadır ve sıkı kontroller yapılmaktadır. GDO tespitinin doğru ve güvenilir olması için, laboratuvar çalışanları tarafından, yeni ve gelişmekte olan GDO’lara yönelik teknolojiler ve biyoteknoloji yöntemleri takip edilmektedir.

Bu test çalışmalarının tamamlanmasından sonra, yerinde denetimler yapılarak belgelendirme incelemeleri devam etmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında biyogüvenlik kanunu yayınlanmıştır. Bu yasanın temel amacı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen GDO’lu ürünlerden kaynaklanan riskleri önlemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğini korumak ve sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu yasa GDO’lu ürünler ile ilgili olarak araştırma, geliştirme, işleme, piyasaya sürme, izleme, kullanma, ithalat, ihracat, depolama ve benzeri faaliyetlere dair esasları kapsamaktadır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.