NON GMO Değerlendirme Kriterleri Nasıl Geliştiriliyor?

Genetiği değiştirilmiş ürünler son 30 yılda popüler olmaya başlamıştır. Henüz uzun vadeli sonuçları konusunda bilimsel araştırmalar yapılmamış olduğu için, bazı insanlar GDO’lu ürünlerin güvenli olduğunu iddia ederken, bazı insanlar da bu ürünleri güvensiz bulmaktadır. Böyle olunca kime inanmak gerektiği konusu cevapsız kalmaktadır. İnsanlar haklı olarak sağlıklı beslemek istemektedir. Peki ama GDO’suz gıdalar sağlıklı mı demek? Elbette bunu iddia etmek doğru değil.

NON GMO Değerlendirme Kriterleri Nasıl Geliştiriliyor?

Yakın zamanda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, genetiği değiştirilmiş gıdaları tüketmenin güvenli olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bu çalışma, en fazla 20 yıllık bir geçmişi içermektedir. Sonuç: bugün için genetiği değiştirilmiş ürünler ile geleneksel olarak yetiştirilmiş ürünler arasında insan sağlığı için risk açısından önemli bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca, dünya genelinde artan nüfusu besleme problemine çözüm olması umut edilen bu çalışmaların sürmesinde fayda görülmektedir.

Günümüzde bazı ülkelerde NON GMO etiketlemesini gerektiren yasal düzenlemeler çıkarılmıştır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi de (FDA), genetik olarak değiştirilmiş ürünleri tüketmenin güvenli olduğundan emin olmak için bir takım çalışmalar sürdürmektedir. Bugün için GDO’lu ürünlerden kaçınmak isteyen tüketicilere, sertifikalı organik etiketi taşıyan ürünler önerilmektedir. Çünkü organik ürünler üretilirken GDO’lu ürün veya bileşiklerin kullanılmasına izin verilmemektedir.

NON GMO değerlendirme kriterleri GMO Label Enstitüsü tarafından geliştirilmektedir. Kriterler ayrıntılı bilimsel çalışmalara dayanmaktadır. Bu kriterler geliştirilirken dikkate alınan hususlar şunlar olmaktadır:

  • Test edilebilirlik: yüksek GDO riskli girdilerin niteliksel ve niceliksel bakımdan testleri yapılabilmelidir
  • İzlenebilirlik: özellikle girdi testlerinin ardından tedarik zinciri izlenebilir olmalıdır
  • Ayrıştırma: uyumlu girdilerin, uyumlu olmayan girdilerle karışması önlenmelidir
  • Formülasyon: tek tip ve anlamlı spesifikasyonlara uygun girdi elde edilmelidir
  • Etiketleme: doğru, net ve anlşılabilir ürün etiketlemesi sağlanmalıdır
  • Kalite güvencesi: operasyonel tutarlılık korunmalı ve uygunsuzluklar derhal ele alınmalıdır

NON GMO sertifikasyon programı, GDO’suz ürünlerin kaynaklarını korumayı ve tüketicilere, doğrulanmış GDO’suz seçenekler sunmayı hedeflemiştir.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.