NON GMO Sertifikası İçin Kimler Başvurabilir?

Bugün insanlar, GDO’lu ürünlerin etkileri konusunda daha fazla merak duymaktadır. Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO’lar), genetik materyali (yani DNA’sı) transfer de dahil olmak üzere çeşitli DNA modifikasyonu içeren teknolojiler kullanılarak değiştirilmiş bir bitki, hayvan veya mikroorganizmayı tanımlamaktadır.

NON GMO Sertifikası İçin Kimler Başvurabilir?

Esas itibariyle, bir organizmadan diğerine spesifik gen aktarımı (transferi) yapılmaktadır. Bu süreç genel olarak genetik mühendisliği olarak adlandırılmaktadır. Genetiği değiştirilmiş ilk ürünler 1990’larda üretilmeye başlanmıştır ve o günden beri araştırmacılar, bunların insanlar, hayvanlar ve çevre üzerindeki etkilerini izlemektedir.

Bugün yetiştirilen GDO’lu ürünlerin çoğu, çiftçilerin ürün kayıplarını önlemek için geliştirilmiştir. GDO’lu ürünlerde bulunan en yaygın üç özellik şunlardır: böcek hasarına karşı direnç, herbisitlere tolerans ve bitki virüslerine karşı direnç.

Böcek hasarına dayanıklı GDO’lu ürünler üretilirken mahsulü korumak için daha az pestisit uygulanmaktadır. Herbisitlere toleranslı GDO’lu ürünler ise ürüne zarar vermeden yabani otları kontrol etmeye yardımcı olmaktadır. Herbisite toleranslı ürün üretildiğinde, normalde olduğu gibi yabani otlardan kurtulmak için toprağı işlemeye gerek duyulmamaktadır. Bu durumda toprak sağlığı korunmuş olmakta ve yakıt ve iş gücü kullanımı azalmaktadır. Her durumda olumlu ekonomik ve çevresel etkiler izlenmektedir.

Kısaca en yaygın GDO’lu ürünler, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir ve tüketiciler için bu ürünler daha erişilebilir ve daha ekonomik olmuştur.

Diğer yandan bitki bilimcileri, tüketicilere fayda olacak GDO’lu ürünler geliştirmeye devam etmektedir. Örneğin daha sağlıklı bir yağ elde etmek için GDO’lu soya yetiştirilmektedir. Keza kesildiğinde kararmayan GDO’lu elmalar yetiştirilmektedir. GDO’lu papaya, bir virüse dirençli olacak şekilde geliştirilmiştir. Halka lekesi virüsü, papaya sektörünü tehdit ettiğinde, bitki bilimcileri bu virüse karşı dirençli papayayı geliştirmişlerdir. Bu çalışmalar aynı zamanda gıda israfının önüne geçmek için faydalı olmaktadır.

Bu açıklamalar gösteriyor ki, NON GMO sertifikası için öncelikle üretici firmalar, tedarikçi firmalar ve ithalatçı ve ihracatçı firmalar başvuruda bulunmaktadır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.