NON GMO Sertifikası Nedir?

Genel olarak NON GMO standartları, firma kimliğinin korunmasına yönelik bir kalite yönetim sistemi yaklaşımı sergiledikleri için, GDO’suz bir üretim sistemi için sektörde geniş kabul görmektedir. Bu standartlar, üretici bir firmanın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güçlü bir sertifika programı oluşturmak için risk temelli karar verme sürecini kullanmaktadır.

NON GMO Sertifikası Nedir?

Programın temel bileşenleri arasında risk değerlendirmeleri, izlenebilirlik ve uygunluğu doğrulamak için örnekleme ve test yöntemleri bulunmaktadır ve standartlar, gelişen teknolojilere ve üretim tekniklerine bağlı olarak sık aralıklarla değerlendirilmektedir.

NON GMO kriterleri, yani genetiği değiştirilmiş organizma içermeyen ürün kriterleri, bu ürünlerin yetiştirilmesi, üretimi, işlenmesi, depolanması, dağıtımı, lojistiği ve ticareti ile ilgilenen işletmeler için geçerlidir. Hayvancılık ve hayvan yemi dahil olmak üzere hammaddeler, türevler, katkı maddeleri, işleme yardımcıları ve bitmiş ürünler için NON GMO sertifikası talep edilebilir.

Sertifika programları, pazarın artan karmaşıklığına ve ihtiyaçlarına ayak uydurmak için zaman içinde genişletilmektedir. Kuruluşumuz da bu paralelde pazar odaklı çözümler sunmanın ve belgelendirme programını farklı pazarları karşılayacak şekilde uyarlamanın önemini kabul etmektedir. NON GMO sertifika programı, esnek ve hedef pazarların gereksinimlerine uygun sertifika sağlamaktadır.

Büyüklüğü ne olursa olsun tüm işletmeler bu kriterleri uygulayabilmektedir. Bu program işletmeden işletmeye veya işletmeden tüketiciye uygulamalar için uygundur ve GDO’suz iddialar için çeşitli seçenekler sunmaktadır. Genetiği değiştirilmiş olmayan organizmaların ve ürünlerin yetiştirilmesi, üretimi, işlenmesi, depolanması, dağıtımı, lojistiği ve ticareti ile ilgilenen kuruluşlar için geçerlidir.

NON GMO sertifika programına uygunluk aynı zamanda, piyasaya sürülen ürünlerin ilgili yasal düzenlemelere uygun olduğuna dair bir güvence görevi görmektedir.

Son zamanlarda teknoloji alanında yeni genetik modifikasyon yöntemlerinin ortaya çıkması, bu yöntemlerle oluşturulan yeni genlerin tespiti ve kontrolü için güçlükler yaratmaktadır. Ancak NON GDO sertifika programı şu anda mevcut olan en gerçekçi uygulamalar ve tekniklere dayanmaktadır ve bu güçlüklerin üstesinden gelmektedir.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.