NON GMO Test Gereksinimleri

Binlerce yıldır insanlar, daha arzu edilen özelliklere sahip bitki ve hayvanları yetiştirmek için seçici yetiştirme ve melezleme gibi geleneksel modifikasyon yöntemlerini kullanmışlardır. Örneğin ilk çiftçiler, çeşitli renk ve boyutlarda mısır yetiştirmek için melezleme yöntemleri geliştirmişlerdir.

NON GMO Test Gereksinimleri

Aslında bugün tüketilen ürünlerin çoğu geleneksel ıslah yöntemleriyle üretilmektedir. Ancak bu yöntem çok uzun zaman almaktadır ve çok spesifik değişiklikler yapmak kolay değildir.

Genetik mühendisliği 1970’li yıllarda gelişmeye başladıktan sonra benzer değişiklikleri daha kısa sürede ve daha spesifik bir şekilde yapmak mümkün olmuştur. Genetik mühendisliği, şunları içeren bir süreçtir:

  • Bir organizmaya (bitki, hayvan veya mikroorganizma) istenen bir özelliği veren genetik bilgiyi (geni) belirlemek
  • Bu bilgiyi, söz konusu organizmadan kopyalamak
  • Bu bilgiyi başka bir organizmanın DNA’sına ilave etmek
  • Sonra yeni organizmayı büyütmek

Bir süreç yaklaşık birkaç yıl sürmektedir. Bugün gelinen noktada bilim adamları, genom düzenleme adı verilen bir süreci kullanmakta ve yeni ürün ve hayvan çeşitleri yaratmaya çalışmaktadır. Bu teknikler, daha önce geleneksel ıslah yoluyla yapılan değişiklikleri yapmayı daha kolay ve daha hızlı hale getirmektedir. Gelecekte ürünleri daha besleyici, kuraklığa toleranslı ve böcek zararlılarına ve hastalıklarına karşı dirençli hale getirmek için bu yeni genom düzenleme araçları kullanılacak.

Gıda ürünleri için NON GMO test gereksinimleri ile ilgili temel noktalar şunlardır:

  • GDO testi genelde tek tek bileşenler üzerinde yapılmaktadır.
  • Gıda ürünleri için gerekli tüm testler DNA tabanlı PCR (polimeraz zincir reaksiyonu, polymerase chain reaction) yöntemi kullanılarak yapılmalıdır.
  • Standart ile uyumlu sayılması için, bir üründeki GDO içeriği, standartta tanımlanan geçerli eşikten fazla olmamalıdır.
  • Yüksek risk grubundaki ürünlerden türetilen içerikler genelde test edilmelidir. Bu ürünler yonca, kanola, mısır, pamuk, papaya, soya fasulyesi, şeker pancarı, sarı yaz kabağı ve kabaktır.
  • Test planı üründeki GDO risklerini kapsamalıdır.
  • Testler, ISO 17020 standardına göre akredite bir laboratuvar tarafından yapılmalıdır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.