Bilim Adamları, GDO’ların Güvenli Olduğunu Söylüyor

Bilim adamları, son on yılda genetiği değiştirilmiş organizamalardan elde edilen ürünlerin güvenliği konusunda kapsamlı bir araştırma yapmıştır. Bu çalışmalarda doğrudan genetik mühendisliğine bağlı önemli bir zarar bulamamışlardır. Gerek Amerikan Tabipler Birliği, gerekse Dünya Sağlık Teşkilatı, genetiği değiştirilmiş gıdaların insan sağılığına uygun olduğuna inanmaktadır. Neredeyse 20 yıldır, profesyonel dergilerde, GDO’lu gıdaların insan sağlığı üzerinde net bir etkisi olduğu veya onaylanmadığına yönelik bir makale yayınlanmamıştır.

Bilim Adamları, GDO’ların Güvenli Olduğunu Söylüyor

Bütün bunlara rağmen bazı bilim adamları arasında büyük fikir ayrılıkları yok değil. Örneğin birkaç yıl önce yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, her on bilim adamından biri, GDO’lu gıda ürünlerinin güvenli olduğunu kabul etmemektedir. Bu durum doğal olarak tüketicilere de yansımaktadır. Aynı araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan tüketicilerin yarısından fazlası, GDO’lu gıdaları endişe ile karşılamaktadır.

Bilim adamlarının bir kısımı GDO’u gıdaların tehlikeli olduklarını düşünmemekte, ancak tamamen güvenli olduklarını söyleyen verilere de güvenmemektedir. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin güvenliği konusundaki tartışmalar hala devam etmektedir.

Ulusal Bilimler Akademisi tarafından son yayınlanan bir rapora göre, GDO’lu ürünlerin GDO’lu olmayanlara kıyasla potansiyel veya olumsuz sağlık etkileri açısından bir farkı bulunmamaktadır. Yani GDO’lu ürünler, GDO’lu olmayan muadilleri kadar güvenlidir. Bilim adamları, hayvan ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri incelerken, akut ve kronik hayvan toksisite testlerini, GDO’larla beslenen hayvanların sağlığına yönelik uzun vadeli verileri ve toplumda oluşan hastalık ve kaza gibi durumlarda dağılım ile görülme sıklıkları verilerini dikkate almıştır.

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara NON GMO belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.