GDO Bitkileri Çevreye Zarar Veriyor mu?

Mahsuller sadece GM oldukları için çevreye zarar vermezler. Yabani bitkilerin tarım arazilerinden aşırı şekilde yok edilmesiyle sonuçlanan herbisitlerin aşırı kullanımı gibi bazı çiftçilik uygulamalarının çevreye zarar verdiği gösterilmiştir. Bu problemler GD olmayan ve GD olmayan ürünler için benzerdir.

GDO Bitkileri Çevreye Zarar Veriyor mu?

1999 ve 2006 yılları arasında Birleşik Krallık'ta yürütülen herbisit toleranslı GD mahsullerin büyük bir çiftlik ölçeğinde değerlendirmesinde, yabani ot kontrolü özellikle etkili olduğunda böcek biyoçeşitliliğinin azaldığı gösterilmiştir. Mahsulün GD olup olmadığı önemli değildi - önemli faktör mahsulde ne kadar yabani ot kaldığıydı. Biyoçeşitlilik için az miktarda tarım arazisi ayrılırsa yaban hayatına verilen zarar azaltılabilir.

İlgili bir konu, bu herbisitlerin aşırı kullanımı nedeniyle yabani otların herbisitlere karşı dirençli hale gelmesi sorunudur. GD veya GD olmayan herbisite toleranslı mahsuller, bu soruna neden olabilir, çünkü aynı herbisite toleranslı mahsulün tekrarlanan büyümesi, aynı herbisitin tekrar tekrar kullanılmasını gerektirir. Bir çözüm, farklı herbisitlere dirençli mahsullerin rotasyonu veya diğer yabancı ot kontrol stratejileri kullanılarak herbisit kullanımının rotasyonudur.

Bt toksin geninin eklenmesi yoluyla böceklere karşı dirençli GD mahsullerin kullanılmasının çevresel faydaları vardır. Örneğin, GM böceklere dayanıklı pamuk, çevreye daha fazla zarar veren böcek öldürücülerin uygulanmasını önemli ölçüde azaltmış ve bunun sonucunda pamuk çiftçileri için çevresel faydalar ve sağlık yararları sağlanmıştır. 

Biyoçeşitlilik için az miktarda tarım arazisi ayrılırsa yaban hayatına verilen zarar azaltılabilir. Bununla birlikte, herbisite dayanıklı yabani otlar gibi, haşere zararlıları da ister GD tarafından mahsulün kendisinde üretilsinler isterse mahsulün üzerine püskürtülsünler insektisitlere karşı direnç geliştirebilirler. Farklı böcek kontrol prosedürlerinin rotasyonu kullanılıyorsa bu sorun daha az görülür.

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara NON GMO belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.