GDO Geleneksel Bitki Islahından Nasıl Farklıdır?

Hem GD hem de geleneksel bitki ıslahının amacı, genetik yapılarını değiştirerek gelişmiş özelliklere sahip mahsuller üretmektir. GM bunu, bir ekin bitkisinin genomuna yeni bir gen veya genler ekleyerek başarır. 

GDO Geleneksel Bitki Islahından Nasıl Farklıdır?

Geleneksel yetiştirme, ilgili özelliklere sahip bitkileri çaprazlayarak ve iki ebeveynden miras kalan belirli gen kombinasyonlarının bir sonucu olarak istenen özellik kombinasyonuna sahip yavruları seçerek bunu başarır. 

Hem geleneksel bitki ıslahı hem de GM, genetik mahsul iyileştirme sağlar. Genetik iyileştirme, binlerce yıldır gelişmiş tarımsal verimliliğin temel direği olmuştur. Bunun nedeni yabani bitkilerin çok kötü mahsul vermesidir. 

Doğal seçilim, ışık, su ve besin için komşu bitkilerle rekabet edebilen, kendilerini hayvanlar tarafından yenmekten ve sindirilmekten koruyan ve tohumlarını uzak mesafelere yayan bitkileri tercih etme eğilimindedir. Bu özellikler, bitkilerin kaynaklarının mümkün olduğu kadar çoğunu insan tüketimi için besleyici, hasadı kolay ürünler üretmeye yatırmasını gerektiren tarımın hedefleriyle doğrudan çelişmektedir. 

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara NON GMO belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.