GDO'lar Nasıl Düzenlenir?

GD mahsuller, Birleşik Krallık'ta DEFRA tarafından uygun düzenleyici kurum tarafından onaylanmadan, deneyler veya ticari çiftçilik için yetiştirilemez. GD ürünlerin veya yiyeceklerin ülkeler arasındaki hareketi de düzenlenir. 

GDO'lar Nasıl Düzenlenir?

Bu sürecin ayrıntıları ülkeden ülkeye değişir ancak tüm düzenlemelerin temelinde aynı hedefler yatmaktadır; yeni GD mahsulün insan veya hayvan sağlığı ve çevre için güvenli olduğunu.

AB içinde bir GD mahsul geliştirmeye yönelik tüm başvurular, aynı düzenleyici sistem kullanılarak değerlendirilir. Bu, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesini (EFSA), bağımsız üye devletlerin düzenleyici makamlarını ve son olarak Brüksel'deki merkezi Avrupa makamlarının onayını içerir. 

Yakın zamanda yapılan bir değişiklik, yerel uygulama için nihai sorumluluğu, AB düzeyinde yetkilendirilmiş bir GD mahsulün ekiminden çıkıp çıkmamaya karar verebilecek olan üye devletlere geri verdi. Değerlendirme, başvuru sahibi tarafından sağlanan, kullanılan özel GM yöntemi, eklenen DNA ve bitkinin özellikleri hakkındaki bilgiler ve uygun olduğunda hayvan besleme denemelerinin sonuçları dahil olmak üzere ayrıntıları kapsar.

Uygulamalar ayrıca, GD mahsul ile toprak ve ekosistemdeki diğer organizmalar gibi faktörler arasındaki olası etkileşimleri inceleyen bir çevresel değerlendirmeyi de içerir. 

1992'den beri AB, araştırma için 2404 deneysel GM saha denemesini onayladı. Buna karşılık, aynı zaman zarfında ABD'de araştırma için 18.381 GM denemesi yapıldı. Ticari kullanıma yönelik ürünlerde, AB'de ticari olarak yetiştirilen, böceklere dayanıklı bir mısır çeşidi olan yalnızca bir GD mahsul vardır ve henüz hiçbir GD mahsul, taze meyve veya sebze olarak insan tüketimi için onaylanmamıştır. 

Karşılaştırıldığında, 1992'den beri ABD'de ve Avrupa dışındaki diğer ülkelerde 117 ticari yayın yapılmıştır. Örneğin, 1995'ten beri Çin'de 3, Brezilya'da 41 ve Kanada'da 93 ticari yayın izni vardır. Düzenleyici sistemler dünya çapında farklılık gösterir. AB düzenlemeleri mahsulü değiştirmek için kullanılan tekniğe odaklanırken, Kanada sistemi gibi diğer sistemler üretilen mahsulün özelliklerine odaklanır.

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara NON GMO belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.