GDO Mahsuller ve Bitki Melezleşmesi

GD ürünler, yakın akraba bitkilerle melezlenebilir. Bu, aynı mahsulün GD olmayan çeşitlerini ve mahsulün yabani akrabalarını içerir. Düzenleyiciler tarafından onaylanan GD ürünler için çapraz üremenin sonuçları değerlendirilmiş ve sağlık veya çevre için bir risk oluşturmadığına karar verilmiştir. 

GDO Mahsuller ve Bitki Melezleşmesi

Hem GD olmayan mahsuller hem de GD mahsuller, yakından ilişkili bitkilerle çiftleşebilir. Ekinler ve onların yabani akrabaları arasındaki çapraz üreme, eğer bu, yabani akrabanın onu daha otsu ve istilacı hale getirebilecek özellikler kazanmasıyla sonuçlanırsa, sorunlara neden olabilir. 

Örneğin, GD veya GD olmayan herbisite toleranslı bir mahsulün yabani ot akrabalarıyla üremesi durumunda, herbisite dayanıklı yabani otlar üretilebilir. Tolerans genini mahsulden miras alırlarsa, yavruları herbisite karşı dirençli olabilir. Daha sonra bu yabani otları kontrol etmek için başka herbisitler kullanılmalıdır. 

Genetiği değiştirilmiş organizmalar, genleri bilim adamları tarafından değiştirilen bitkiler ve hayvanlardır. GDO’lar genel olarak çevre, dünyadaki açlık, ekonomi, politika ve sağlıkla ilgili haberlere konu olmaktadır. GDO’lara karşı olanlar GDO içeren gıdaları yemenin insan sağlığı için kötü olduğunu söylemektedir. GDO’ları savunanlar ise bunların ve diğer bilime dayalı yeniliklerin, çiftçilere, üreticilere ve tüketicilere getirdiği faydaları savunmaktadır.

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara NON GMO belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.