Genetik Modifikasyonun Öngörülemeyen Sonuçları Ne Olabilir?

GM teknikleri kullanılarak yeni bir ürün çeşidinin üretilmesinin, geleneksel melezleme kullanarak bir ürün çeşidi üretmekten daha olası öngörülemeyen etkilere sahip olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

Genetik Modifikasyonun Öngörülemeyen Sonuçları Ne Olabilir?

GM tarafından bir bitki genomuna basitçe yeni DNA yerleştirmenin öngörülemeyen sonuçları olabileceğine dair endişeler dile getirildi. Bununla birlikte, genom bilgimiz arttıkça, benzer ekleme olaylarının tüm bitkilerde sıklıkla meydana geldiği açık hale geldi. 

Örneğin, bazı bakteri ve virüsler, enfekte ettikleri bitkilerin genomlarına yeni genler ekler. Ayrıca bitki genomlarının, genomun etrafında hareket eden ve kendilerini farklı yerlere yeniden yerleştiren birçok sözde "sıçrayan gen" içerdiğini keşfettik. Aynı türün farklı üyelerinin genomlarını inceleyerek, türler içinde gen kazanımı ve kaybının da çok yaygın olduğunu biliyoruz.

Ayrıca bitki genomlarının, genomun etrafında hareket eden ve kendilerini farklı yerlere yeniden yerleştiren birçok sözde "sıçrayan gen" içerdiğini keşfettik.

Bu işlemler nedeniyle, tüm yeni mahsul çeşitleri, üretildikleri şekilde, genomda bilinmeyen yeni yerlere eklenen genleri ve daha önce besin zincirinde bulunmamış veya bitki olmayan türlerden gelen yeni genleri içerebilir. Bu, hem GD hem de GD olmayan mahsul çeşitlerinden zaman zaman öngörülemeyen sonuçların olabileceği anlamına gelir.

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara NON GMO belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.