Gıdada GDO Olduğunu Bilmek Mümkün müdür?

ABD’de yayınlanan yasal düzenlemelere göre gıda üreten firmalar tüketicilere, ürünlerindeki GDO içerik hakkında bilgi vermek zorundadır. Ancak bunu ambalaj üzerinde açıklamak zorunda olmamaktadır. Bu yasa aslında büyük ölçüde, üretici firmaları korumaya yöneliktir. Oysa Avrupa Birliği ülkelerinde bu konuda daha katı kurallar söz konusudur. Yakında GDO içeren ürünler için etiketleme zorunlu hale getirilecek.

Gıdada GDO Olduğunu Bilmek Mümkün müdür?

Bugün için NON GMO, GMO FREE, GDO’suz veya GDO içermez gibi ifadeler taşıyan etiketler gönüllülük esasına dayanmaktadır ve zorunlu değildir. Kriterleri üçüncü taraf kuruluşlar tarafından belirlenmekte ve ürünler belgelendirilmektedir. Bazı büyük gıda şirketleri şimdiden bu tür programlara katılmakta ve ürünleri etiketlemektedir.

Günümüzde GDO’lu olarak yetiştirilen başlıca ürünler, mısır, soya fasulyesi, pamuk, patates, papaya, kabak, kanola, yonca, elma ve şeker pancarıdır. Bunlardan mısır, soya yağı, pamuk tohumu ve kanola yağı, GDO dünyasının dört büyükleri olarak kabul edilmektedir. Sadece ABD’de bu ürünlerin toplamdaki payları ayrı ayrı yüzde 90’ın üzerindedir. Her ne kadar bu ürünler büyük ölçüde hayvan yemi olarak kullanılsa da çeşitli bileşenler halinde içeriğine girmedikleri bir gıda maddesi yok gibidir.

Bir gıdada GDO olmadığını bilmenin başlıca yolu organik etiketini aramaktadır. Organik ürünler GDO’lu içeriğe kesinlikle karşı oldukları için bu ürünlerin GDO içermesi mümkün değildir. Emin olmanın bir başka yolu, varsa ürün üzerindeki GDO’suz etiketine güvenmektir. Bunun dışında gıdada yukarıda sayılan ürünlerden birinin olduğu düşünülüyorsa, gıdanın GDO’lu olma ihtimali çok yüksektir.

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara NON GMO belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.