GMO’lu Ürün Nedir?

Genetiği değiştirilmiş bitkilerin, ya da genetik olarak tasarlanmış ürünlerin, ticari ekimleri 1990’ların ikinci yarısında başlamıştır ve o tarihten bugüne insanlar, hayvanlar veya çevre üzerinde kötü etkiler yarattığını kanıtlayacak güvenilir bilimsel kanıtlar elde edilmemiştir. Bununla birlikte, bu teknolojiye karşı çıkanlar tarafından bilerek veya yeterli bilgi eksikliği yüzünden, çiftçiler ve tüketiciler arasında bu teknolojinin güvenliği ve faydaları konusunda endişe yaratacak açıklamalar yapılmıştır. Bu konuda en çok sorular sorular şunlar olmuştur: Genetik değişikliği teknolojisi doğal mıdır? Biyogenetik mühendisliği çalışmaları gerekli midir? GDO’lu ürünler güvenli midir? Bu çalışmalar biyoçeşitliliği etkilemekte midir? GDO’lu gıdalar faydalı mıdır?

GMO’lu Ürün Nedir?

Genetiği değiştirilmiş organizmalar, genleri bilim adamları tarafından değiştirilen bitkiler ve hayvanlardır. GDO’lar genel olarak çevre, dünyadaki açlık, ekonomi, politika ve sağlıkla ilgili haberlere konu olmaktadır. GDO’lara karşı olanlar GDO içeren gıdaları yemenin insan sağlığı için kötü olduğunu söylemektedir. GDO’ları savunanlar ise bunların ve diğer bilime dayalı yeniliklerin, çiftçilere, üreticilere ve tüketicilere getirdiği faydaları savunmaktadır.

2015 yılında yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, her 10 bilim adamından yaklaşık 9’u GDO’ların genellikle güvenli olduğunu söylemektedir. Ancak araştırmaya katılanların yarısından fazlası, GDO’lu içerikleri yememekten yanadır. Bugün GDO içeren gıdaların etiketlenip etiketlenmemesi konusu bile tartışılmaktadır. Çünkü bu konu büyük oranda gıda şirketlerinin pazar paylarını etkiyecek gibi görünmektedir. GDO’ları üretmenin ve tüketmenin yerküre ve insan vücudu üzerindeki uzun vadeli etkileri hala araştırılmaktadır.

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara NON GMO belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.