NON GMO Kriterleri Nelerdir?


NON GMO kriterleri genel olarak şu ürünlere uygulanmaktadır: mısır, soya fasulyesi ve yonca gibi ekinler, et, yumurta ve süt ürünleri gibi insan tüketimine yönelik ürünler, işleme yardımcıları, canlı hayvan yemleri ve silaj aşılayıcıları gibi gıda ürünlerinin üretiminde kullanılan bileşenler ve kozmetik ve giyecek gibi insan kullanımına yönelik ürünler.

Kriterler

Bu kriterlerin uygulanması açısından, gen düzenleme ve gen susturma işlemleri, genetik modifikasyon olarak kabul edilmektedir ve yasaktır. Gen düzenleme, bilim adamlarının bitkiler, hayvanlar ve bakteriler dahil olmak üzere birçok organizmanın DNA’sını değiştirmeye izin veren bir yöntemdir. DNA’yı düzenlemek, göz rengi ve hastalık riski gibi fiziksel özelliklerde değişikliklere yol açabilir.

Gen düzenleme teknolojilerinde, DNA belli bir noktada kesilmekte, DNA kesildiği yerden çıkarılmakta, eklenmekte ve değiştirilmektedir. GDO teknolojilerinde ise sadece gen transferi yapılmaktadır. Gen susturma genel olarak, daha önce aktif genlerin veya daha büyük kromozom bölgelerinin inaktivasyonuna yol açan bir modifikasyon çalışmasıdır.

NON GMO kriterleri genel olarak iki gruba uygulanmaktadır:

  • Herhangi bir hayvansal ürün içeren ürünler
  • Hayvansal ürün içermeyen ürünler

Birinci grup sertifikasyonu için, bir ürün herhangi bir hayvansal ürün içerdiğinde veya bunlardan türetildiğinde, bunların menşei olduğu çiftlik hayvanlarının da türe özgü standartlar kapsamında onaylanması gerekmektedir. Hayvan yönetimi, sağlık bakımı, mera yönetimi, barınma ve barınma, ulaşım ve diğer gereksinimler için ayrı kriterler geliştirilmiştir.

Belirlenen NON GMO kriterleri, sertifikalı et ve süt ürünleri, lif ve yumurtalar üreten tüm canlı hayvanlar, onları beslemek için çiftlik içinde ve dışında yetiştirilen çeşitli ürünler ve hem ürünleri hem de hayvanları üretmek için kullanılan girdiler için geçerlidir.

Kuruluşumuz tarafından, organizmaların genetik modifikasyonuna ilave olarak, gen düzenleme ve gen susturma dahil çeşitli biyoteknolojilerin gıda sistemi için belli riskler oluşturduğu kabul edilmektedir. İşlemler sırasında başvurulan yeni teknikler (yeni biyoteknoloji ve üreme teknikleri) yüzünden bu yöntemlerin tespiti zor olmaktadır.

NON GMO etiketleme programı GDO’suz ürünleri GDO’lu ürünlerden ayırmak için tasarlanmıştır ve şu koşullardan biri veya daha fazlası altında genetik olarak değiştirildiği bilinmeyen ürünler veya bileşenler onaylanmaktadır:

  • Belgelenmiş bir tedarik zinciri veya işleme kontaminasyonu riski varsa; Bu durumda ham içeriklerin genel olarak genetiği değiştirilmediği halde belgeye, GDO kontaminasyonu sağlamadığını belirten bir ifade eşlik etmelidir.
  • Tüketicinin bilinçlenmesine veya gıdalardaki genetik modifikasyon hakkında doğru bilgi almasına ihtiyaç varsa; Bu durumda belgeye, söz konusu ürünün genetik olarak değiştirilmiş olduğunun bilinmediğini belirten bir ifade eşlik etmelidir. İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir.

Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.