Hayvancılık, Kümes Hayvanları ve Deniz Ürünleri Yemleri ve Takviyeleri

Genetiği değiştirilmiş bitkilerin yetiştirilmesi için ayrılan arazi miktarı giderek artmaktadır. Bugün dünyada 17 milyonun üzerinde çiftçi tarafından genetiği değiştirilmiş ürünler üretilmektedir. Yapılan üretimin büyük miktarı, çiftlik hayvanları için yem malzemesi olarak kullanılmaktadır. GDO’lu ürünlerle beslenmenin hayvanlar ve hayvanlardan elde edilen gıda ürünleri için güvenli olduğu, çeşitli araştırmalarla belirlenmiş olsa da insanlar hala bu konuda endişe duymaya devam etmektedir.

Hayvancılık, Kümes Hayvanları ve Deniz Ürünleri Yemleri ve Takviyeleri

Genetiği değiştirilmiş bitkilerden elde edilen yemlerin çiftlik hayvanları, kümes hayvanları ve balıkların fizyolojik ve metabolik gelişmeleri üzerindeki etkileri hala araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Gıda üreten hayvanların genetiği değiştirilmiş ürünlerle beslenmesinin etkisini değerlendiren çalışmaların sayısı yüksektir. Bu çalışmaların çoğu, genetiği değiştirilmiş bitkileri, yani herbisite toleranslı ürünler ve yaygın zararlı böceklere karşı korunan ürünleri kapsamaktadır. Gerçekleştirilen test ve analizlerin büyük çoğunluğunda sonuçlar, genetiği değiştirilmiş ürünlerden elde edilen yemlerin ve katkı maddelerinin, hayvanlarda ve hayvanlardan elde edilen ürünlerde bir olumsuz etkisi olmadığını göstermektedir. GDO’lu yemlerin, et, süt ve yumurta gibi ürünlerin kalitesini etkilemediği ve hayvanların güvenli bir şekilde beslenebileceği sonucuna varılmaktadır.

Genetiği değiştirilmiş yemlerin hayvan sağlığı ve kan parametreleri üzerindeki etkisine ilişkin veriler oldukça marjinal olmasına rağmen potansiyel toksisiteye yönelik endişeler hala devam etmektedir.

Hayvan üretkenliğindeki büyüme oranları, süt üretimi ve benzeri gelişmeler hayvansal üretimin verimliliğini artırmak ve hayvansal tarımın ayak izini azaltmak için kritik öneme sahiptir. Bu gelişmeler büyük ölçüde, yemlerde sindirilebilirlik veya besin bulunabilirliği, süt ürünleri için verimli olmayan günlerin azalması veya yem verimliliği için genetik seçim alanında olmaktadır. Yem, hayvan yetiştirmede girdilerin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Genetiği değiştirilmiş ürünlerden elde edilen yemler yaklaşık 20 yıldır üretimde karbon ayak izinin azalmasına neden olmuştur.

NON GMO etiketleme programı kapsamında, hayvancılık, kümes hayvanları ve deniz ürünleri yemleri ve takviyeleri gibi ürünlerin içeriğinde GDO’lu ürün ve bileşiklerinin bulunmadığını belirlemeye yönelik kriterler belirlenmekte ve belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.