Hayvancılık ve Kümes Hayvanları NON GMO Kriterleri

NON GMO belgeli çiftlik hayvanları ve kümes hayvanları ürünleri, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve bileşenleri kullanılmadan üretilmelidir. Aşağıda belgelendirme kriterleri verilmiştir:

Hayvancılık ve Kümes Hayvanları NON GMO Kriterleri

  • GDO’suz çiftlik hayvanları ve kümes hayvanları ile birlikte GDO’lu ürün yetiştiren çiftlikler için, son üç yıl içinde çiftlikte tamamen GDO’suz üretime geçildiği taahhüt edilmeli ve bu durum belgelenmelidir. Sadece tam ayrışmaya sahip çiftliklerde istisna yapılabilir.
  • GDO’suz belgeli ürünler GDO’lu ürün ve malzemeler ile kontaminasyondan tamamen arındırılmış olmalıdır.
  • Kullanılan yemlerin, diğer girdilerin veya hayvancılık ürünlerinin üretimi, işlenmesi, depolanması ve taşınması sırasında GDO’lu ürün ve malzemelerle kontaminasyon olmamalıdır.
  • Çiftlik hayvanları ve kümes hayvanları GDO içeren tahıllar, konsantreler, takviyeler, vitaminler, mineraller ve yem katkı maddeleri ile beslenmemelidir.
  • Genetiği değiştirilmiş organizma veya türevlerini içeren gübreler, GDO’suz belgeli et, süt veya yumurta üreten çiftlik hayvanlarının beslenmesi ve yetiştirilmesi için kullanılan ürünlerde veya mera alanlarında kullanılmamalıdır. Uyumlu olmayan gübre örnekleri, GDO’lu ürünlerden elde edilen bitki bazlı gübrelerdir. GDO’lu yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen kompostlar ve gübreler bu kritere dahil değildir.
  • Genetiği değiştirilmiş organizma veya türevlerini içeren pestisitler, GDO’suz belgeli et, süt veya yumurta üreten çiftlik hayvanlarının beslenmesi ve yetiştirilmesi için kullanılan ürünlerde veya mera alanlarında kullanılmamalıdır.
  • Genetiği değiştirilmiş organizma içermeyen ürünlerin üretiminde kullanılan herhangi bir girdi için GDO’lar veya bunların türevlerini içeren aşılayıcılar kullanılmamalıdır. Örneğin GDO’lu bir aşı kulllanılan bir ürünle beslenen çiftlik hayvanlarından süt, yumurta veya et üretilemez. Ancak kuru ot, silaj ve balya için aşılayıcılar GDO içerebilir.
  • Genetiği değiştirilmiş organizma veya türevlerini içeren veterinerlik ve sağlık bakım ürünlerini bilerek kullanmak yasaktır. Bu durum ilaçların, aşıların ve parazit öldürücülerin kullanımını içermektedir.
  • Genetiği değiştirilmiş organizma veya türevlerini içeren veterinerlik ve sağlık bakım ürünlerinin bir alternatifi yoksa, hayvan tedavi edilmeli, tedavi kaydedilmeli, ancak o hayvandan elde edilen et, süt veya yumurtalar NON GMO belgeli ürün olarak satılmamalıdır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.