Mikroorganizmalar NON GMO Kriterleri

Mikroorganizmalar, çoğalma ve genetik materyal aktarma kabiliyeti bulunan, virüsler ve kültürü yapılan bitki ve hayvan hücrelerinin dahil olduğu hücresel olan veya hücresel olmayan mikrobiyolojik yapılardır. Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizma ise, doğal rekombinasyonlar dışında kalan yöntem veya süreçler uygulanarak genetik yapısı değiştirilen mikroorganizmaları ifade etmektedir. Genetik yapı, modern biyoteknolojik yöntemler uygulanarak gen aktarma suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu tür bir işlem, insan dışındaki bitki, hayvan ve mikroorganizma dahil canlı organizmalara uygulanmaktadır.

Mikroorganizmalar NON GMO Kriterleri

Bugün seçilmiş bir gen aktarılarak çeşitli bitki, hayvan ve mikroorganizmalar geliştirilmektedir. Bu yöntemler ile yeni mikroorganizmalar elde edilerek, ürünlerde verimi yükseltmek, çiğ ürünlerde besin unsurlarının ve bileşenlerinin gelişmesini sağlamak, bitki ve hayvanlarda hastalıklara direnci yükseltmek ve ürünlerin raf ömrünü uzatmak hedeflenmektedir. Son zamanlar transgenik organizmalar, insan sağlığı alanında da kullanılmaya başlanmıştır.

Bu arada gen aktarımı ile genetiği değiştirilmiş organizmalar üretme ile klonlama birbirinden farklı kavramlardır. Klonlamada mevcut genetik yapı, yani genetik şifre korunmaktadır, oysa gen aktarımı ile bitkinin DNA’sına dışarıdan yeni bir gen ilave edilmektedir.

NON GMO belgeli mikroorganizmalar veya girdiler, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve bileşenleri kullanılmadan üretilmelidir. Aşağıda belgelendirme kriterleri verilmiştir:

  • Genetiği değiştirilmiş organizmadan türetilen mikroorganizmalar veya girdiler, veya büyük veya küçük bileşen içerikleri söz konusu olduğu zaman, hem mikroorganizma hem de büyüme ortamı inceleme kapsamındadır ve uyumlu olmalıdır.
  • Ayrıca test edilemeyen yüksek riskli girdiler ve içerikler söz konusu olduğu zaman, ilgili gereklilikleri karşılayan bir beyanname alınmalı ve mikroorganizmanın genetiği değiştirilmiş organizma içeriği olmadığı doğrulanmalıdır.
  • Büyüme ortamı girdileri, bitmiş üründeki temsili ağırlık yüzdelerine göre büyük, küçük ve mikro malzemeler olarak gruplandırılmış olmalı ve uygun uyum yöntemlerine göre uyumlu olmalıdır.
  • Mikroorganizmalar veya mikroorganizmalardan türetilen girdiler veya içerikler mikro bileşenler olduğunda, mikroorganizma inceleme kapsamına girmektedir, ancak büyüme ortamı inceleme kapsamında değildir.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.