NON GMO Standartlarının Amacı, Metodolojisi ve Yaklaşım

NON GMO (GDO içermez) standartlarının amacı, genetiği değiştirilmiş organizma içermeyen (GDO’suz) ürünlerin kaynaklarını korumaya, tüketicileri bilinçlendirmeye ve tüketicilere, doğrulanmış GDO’suz seçenekler sunmaya yardımcı olmaktır. Bu amaçla hazırlanan söz konusu standartların birincil özelliği test edilebilirliktir. Bilhassa yüksek GDO riskli girdilerin ayrıntılı, açık, güvenilir ve süreklilik kazanmış testleri yapılabilmelidir. İkinci özelliği izlenebilirliktir. Özellikle girdi testlerinin ardından tedarik zinciri izlenebilir olmalıdır. Üçüncü temel özellik ayrıştırmadır. Gıda üretiminde kullanılan uyumlu girdilerin, uyumlu olmayan girdiler tarafından kirlenmeye karşı korunması gerekmektedir. NON GMO standartlarının dördüncü özelliği gıda formülasyonudur. Standartlar, tek tip ve anlamlı spesifikasyonlar içermektedir ve üretimde uygun girdi elde etmek öncelikli hedeftir. Beşinci özellik etiketlemedir. Üretilen gıda maddeleri, doğru, açık ve anlaşılır şekilde etiketlemelidir. Tüketiciler bu yoldan bilgilenmektedir ve etiketler güvenilir olmak zorundadır. Nihayet söz konusu standartlar bir kalite güvencesi olmak zorundadır. Operasyonel tutarlılığı sürdürmek ve uygunsuzlukları ele almak bu sayede mümkün olmaktadır.

NON GMO Standartlarının Amacı, Metodolojisi ve Yaklaşım

NON GMO etiketleme programının metodolojisi, uygulamaların ve süreçlerin tüketici beklentilerini karşıladığını doğrulamak için bir temel oluşturmaya dayanmaktadır. Bu açıdan program, stratejik bir araç olarak doğrulama test yöntemlerini kullanan ve süreç odaklı standartları temel almaktadır. Programın başlıca amacı, tedarik zincirine yönelik olarak genetiği değiştirilmiş ürün riskini etkili bir şekilde en aza indiren süreçleri belirlemek, oluşturmak ve uygulamayı sürdürmektir.

GDO içermeyen ürünlerin tüketicilere sunulması, izlenebilirlik, tanımlama ve testler dahil olmak üzere belirlenen standartlara uygunluk koşullarını karşılayan ürünlere bağlı olmaktadır. Üretim zinciri üzerinde herhangi bir GDO risk bileşeninin tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla programda sürekli olarak iyileştirmeler yapılmaktadır.

Genetiği değiştirilmiş ürün veya bileşenlerini NON GMO etiketleme programının ve ürün ve bileşenleri doğrulamaya yönelik standartların kapsamı, esas itibariyle içerik sınıflandırmasını, girdi değerlendirmesini ve işleme faaliyetlerini kapsamaktadır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.