Reçetesiz Satılan (OTC) İlaçlar ve Homeopatik İlaçlar

Genetiği değiştirilmiş organizmalar, sadece bitki ve gıdanın çok ötesine geçmiştir. GDO’ların büyük etki yarattığı alanlardan biri de ilaç ve eczacılıktır. Genetik modifikasyon veya genetik mühendisliği teknolojisi ilk olarak 1970’li yılların başlarında geliştirilmiştir. 1980’lerin başında farmasötik uygulamalarda ticarileştirilmiştir. 1990’lı yılların başında ise tarımsal uygulamalar başlamıştır.

Reçetesiz Satılan (OTC) İlaçlar ve Homeopatik İlaçlar

GDO’ların medikal alanda sağladığı faydalar, özellikle yeni tedaviler ve aşılara olan küresel talep ile ilgilidir. Şu anda çoğu farmasötik ilaç, doğal bileşenler kullanılarak üretilmektedir. Medikal alanda biyofarmasötik ilaçlar yapmak için genetik mühendisliği kullanılmaktadır. İlaçları üretmek için çeşitli organizmalar tasarlanmıştır. Büyümeleri ve üretim için ölçek büyütmeleri çok kolay oldukları için bakteriler her zaman tercih edilen seçenektir. Ancak ilacın moleküler yapısının karmaşıklığına bağlı olarak, mayalar ve memeli hücreleri gibi diğer organizmalar da kullanılmaktadır. Kullanımı onaylanan ilk genetik mühendisliği ilacı insülindir. 2000’li yıllara gelindiğinde piyasada yüzün üzerinde genetik mühendisliği ilacı bulunmaktadır.

Genetik mühendisliği ilaçları doğru proteinleri ve bunları kodlayan genleri bulmak için çok uzun ve dikkatli tarama süreçlerinin sonucudur. Burada söz konusu olan bir hastalığı veya durumu tedavi etme veya iyileştirme potansiyeline sahip proteinlerdir. İlaç ürünleri için onay süreci, ilaçtan beklenen tedavinin minimum yan etkilerle yapılmasıdır. Bu bileşikler çok derin biyolojik etkilere sahip olacak şekilde tasarlandığı için, daha derinlemesine bir onay sürecine sahiptir. Yani hem güvenli hem de tedavi etmeyi hedefledikleri durum için etkili oldukları kanıtlanmaktadır.

Reçetesiz satılan ilaçlar (OTC, over-the-counter), reçeteli ilaçların aksine, bir sağlık mesleği mensubundan reçete gerekmeksizin doğrudan tüketiciye satılan ilaçlardır. Birçok ülkede reçetesiz satılan ilaçlar, bir doktorun gözetimi dışında kullanıldıkları zaman güvenli ve etkili bileşenler içerdiklerinden emin olmak için sıkı denetimlerden geçmektedir.

NON GMO etiketleme programı kapsamında, reçetesiz satılan ilaçların ve homeopatik ilaçların içeriğinde GDO’lu ürün ve bileşiklerinin bulunmadığını belirlemeye yönelik kriterler belirlenmekte ve belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.