Ürün Doğrulama Programının Kapsamı

NON GMO (GDO içermez) ürün doğrulama programının temelini risk sınıflandırması oluşturmaktadır. Ürün doğrulamaya yönelik hazırlanan standartlar sadece doğrudan GDO’lu ürünlere değil, aynı zamanda GDO kontaminasyonu riski taşıyan girdilere de odaklanmaktadır. Bu amaçla standartlar, girdileri üç grupta ele almaktadır: risksiz, düşük riskli ve yüksek riskli.

Ürün Doğrulama Programının Kapsamı

Risksiz grubuna, biyolojik organizmalardan türetilmeyen ve bu nedenle genetik değişikliklere duyarlı olmayan malzemeler girmektedir. GDO riski taşıyan bileşenlerin bulunmadığını doğrulamak için, girdinin tüm bileşenleri dahil olmak üzere malzemenin içeriği ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.

Düşük risk grubuna, genetiği değiştirilmiş ancak henüz ticari olarak üretilmeyen veya bilinen veya şüpheli bulaşma durumlarına henüz rastlanmayan malzemeler girmektedir. GDO riski taşıyan bileşenlerin bulunmadığını doğrulamak için bileşenlerin içeriği ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Malzemenin, genetiği değiştirilmiş malzemeler ile çapraz kontaminasyonu önlemek için tasarlanmış koşullar altında üretildiğinin doğrulanması gerekmektedir. Eğer işletme gıda üretiminde herhangi bir yüksek riskli girdi kullanmıyorsa, bu gerekliliğin yerine getirilmesi için durumun açıklanması yeterlidir. Ancak işletme gıda üretiminde herhangi bir yüksek riskli girdi kullanıyorsa, bu gerekliliğin yerine getirilmesi için, düşük riskli ürünü tesis içindeki potansiyel yüksek riskli kirlilik kaynaklarından etkili bir şekilde ayıran süreçlerin ve sistemlerin uygulanmakta olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Yüksek risk grubuna gelince. Bu gruba dünyanın çeşitli yerlerinde büyük miktarlarda yetiştirilen genetiği değiştirilmiş ürünler girmektedir. Hayvan yemi genel olarak yüksek riskli girdiler içermektedir ve hayvansal ürünler yüksek riskli girdiler grubuna girmektedir. Ayrıca süt üretimini artırmak için rekombinant sığır büyüme hormonu kullanılmaktadır ve bu ürünler de yüksek riskli kabul edilmektedir. Tüm yüksek riskli bileşenleri tanımlamak için girdinin ayrıntılı içerik testleri yapılmalıdır. Tedarikçi firmalardan sağlanan girdiler dahil tüm bileşenler için izlenebilirlik ve ayrıştırma önlemlerine uygunluk aranmalıdır.

Vaka bazında, belli yüksek riskli girdiler, kaynak, dokümantasyon, kontaminasyonu önleme süreçleri ve riskin sürekli olarak düşük olduğunu gösteren laboratuvar sonuçlarına dayanarak düşük risk seviyesine indirilebilir.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.