Yutulan veya Topikal Olarak Uygulanan, İnsan veya Evcil Hayvan Kullanımına Yönelik Ürünler

Genetiği değiştirilmiş ürünler, son yıllarda oldukça fazla ilgi çekmektedir. İlk nesil GDO’lu ürünler, hem insan sağlığı riskleri hem de çevresel riskler açısından iki temel endişe alanı yaratmıştır. Yayılan bilgilerin çoğu bilimsel araştırmalara dayanmadığı için ister istemez insanların duydukları endişeler de artmaktadır. Oysa GDO’lu bitkiler, beslenmeyi hedefleyen uygulamaları ve rekombinant ilaç üretimini geliştirmeyi hedeflemektedir ve çevre üzerinde sanıldığı gibi olumsuz etkiler yapmak yerine olumlu katkılar sağlamaktadır.

Yutulan veya Topikal Olarak Uygulanan, İnsan veya Evcil Hayvan Kullanımına Yönelik Ürünler

Binlerce yıldır geleneksel ıslah yöntemleri uygulanarak istenilen özelliklere sahip bitkiler üretilmektedir. Bu özellikler, nesiller boyunca tekrarlanan cinsel geçişlerle yayılmıştır. Bu geçişler yıllar süren bir süreçtir. Oysa genetik mühendisliğinde yaşanan gelişmeler ile bu süreç, gen transferi yoluyla son derece hızlı bir şekilde gerçekleşmekte ve cinsel uyumsuzluk engeli aşılmaktadır.

Transgenik bitkiler, yani genetiği değiştirilmiş bitkiler, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak genetik olarak modifiye edilmiş bitkilerdir. Bitkiye başka bir organizmadan yeni bir gen ilave edilmekte ve arzu edilen edilen özellikler kazandırılmaktadır. Gen tarafından kodlanan protein, o bitkiye belli bir özellik kazandırmaktadır. Bu teknoloji bitkilerin, hem kuraklık, aşırı sıcaklık veya tuzluluk gibi streslere hem de bitkinin büyümesine veya hayatta kalmasına zarar veren böcekler ve otlara karşı direncini arttırmaktadır. Bu teknoloji aynı zamanda bitkinin besin değerini iyileştirmek için de kullanılmaktadır. Yeni nesil GDO’lu ürünler artık rekombinant ilaçların ve antikorlar, aşılar, plastikler ve biyoyakıtlar gibi endüstriyel ürünlerin üretimi için geliştirilmektedir.

Günümüzde mısır, soya fasulyesi, papaya, kanola, pamuk, şeker pancarı, yaz kabağı, elma ve patates gibi bitkilerin genleri ile oynanmaktadır. NON GMO etiketleme programı kapsamında, insan veya evcil hayvanlarda yutularak ya da cilt üzerine sürülerek kullanılan ürünlerin içeriğinde GDO’lu ürün ve bileşiklerinin bulunmadığını belirlemeye yönelik kriterler belirlenmekte ve belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.