Yutulmayan veya Topikal Olarak Uygulanmayan, İnsan veya Evcil Hayvan Kullanımına Yönelik Ürünler

Genetiği değiştirilmiş organizmalar, 1980’li yılladan beri biyomedikal araştırmaların temel dayanaklarından biridir. Özellikle insanlarda ve hayvanlarda genetik hastalıkların yeni tedavi yöntemleri ve risk faktörlerinin rolleri bu çalışamalar ile daha kısa sürede anlaşılmaktadır. GDO’lu mikroplar, bitkiler ve hayvanlar, daha güvenli ve daha ucuz aşıların ve terapötiklerin üretilmesini sağlamış ve karmaşık farmasötiklerin üretiminde devrim yaratmıştır. Günümüzde farmasötik ürünler, genetiği değiştirilmiş bir maya türünden üretilen rekombinant hepatit B aşısından, genetiği değiştirilmiş escherichia coli bakterilerinden üretilen enjekte edilebilir insüline kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu farmasötiklerin bir kısmı laboratuvar kültüründe yetiştirilen genetiği değiştirilmiş memeli hücrelerinde üretilmektedir.

Yutulmayan veya Topikal Olarak Uygulanmayan, İnsan veya Evcil Hayvan Kullanımına Yönelik Ürünler

Benzer şekilde bugün biyomedikal çalışmalar yenilebilir aşılara odaklanmıştır. Yenilebilir bir aşı, bir bitkinin tüketilebilir kısımlarında üretilen ve yenildiği zaman kan dolaşımında emilen antijenik bir proteindir. Protein vücuda emildikten sonra, bağışıklık sistemini antikorlar üretmesi için uyarmaktadır. Bu tür aşılar, özellikle soğutmanın ve steril iğnelerin sınırlı kullanımının bazı geleneksel aşılar için sorun olduğu az gelişmiş ülkelerde güvenli, ucuz ve basit bir aşılama yöntemi olmaktadır.

Günümüzde gen terapisi yoluyla insanların genetik modifikasyonu, nadir metabolik bozukluklardan kansere kadar birçok hastalık için bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Bugün kök hücre teknolojisi rekombinant DNA yöntemleri ile birleştirilmekte ve bir hastadan türetilen kök hücreler laboratuvar ortamında istenen bir genin değiştirilmesine izin verilmektedir.

Doğal olarak bu gelişmeler tıp alanında umut vericidir. Ancak diğer taraftan genetiği değiştirilmiş organizmaların uzun vadede etkileri tam olarak belirlenmiş değildir ve medikal alanda da hastalar GDO’lu bu tür ürünlerin kullanımından endişe duymaktadır.

NON GMO etiketleme programı kapsamında, insan veya evcil hayvanlarda yutulmadan kullanılan ya da cilt üzerine sürülerek kullanılmayan ürünlerin içeriğinde GDO’lu ürün ve bileşiklerinin bulunmadığını belirlemeye yönelik kriterler belirlenmekte ve belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.