Kurumsal


Genetik mühendisliği, biyomühendislik ve GDO'lu gıdalar ile ilgili yapılan açıklamalar tüketicilerin kafalarının karışmasına ve güvensizliği besleyerek bilgi eksikliğine neden olmaktadır.

Kurumsal

Oldukça çeşitli açıklamalar ve veriler sunuldukça tüketiciler, kendilerinin kandırıldığını düşünmektedir. Bilim adamları ise GDO konusunun fazlasıyla yanlış anlaşıldığını düşünmektedir. Resmi kuruluşlar ise her iki tarafın da çıkarlarını gözetmek için zaman zaman savurgan girişimlerde bulunmaktadır.

GDO, genlerin bir türden alındığı ve istenen bir özellik elde etmek için başka bir türe aktarıldığı bir laboratuvar işleminin sonucudur. GDO’lar, çeşitili ortamlarda biyomühendislik ürünü, biyoteknolojik ürün veya transgenik organizmalar olarak da tanımlanmaktadır.

Bu teknolojiyi savunanlar, aslında bitkilerin besin değerlerini ve üretkenliği arttırmak için bu çalışmaların yapıldığını söylemektedir. Bugüne kadar bitkilere aktarılan iki temel özellik, herbisit toleransı ve bitkinin kendi pestisitini üretme kabiliyetidir. Bu iki gen aktarımı aslında tüketicilere değil, üretici firmalara fayda sağlamaktadır.

Kuruluşumuzun temel amacı, GDO ürün veya bileşenleri içermeyen ürün etiketlerinin çoğalması ve böylece tüketicinin ne tükettiğini tam olarak öğrenmesini sağlamaktır.

GDO'lu herhangi bir ürün yada dolaylı yoldan GM teknolojisine maruz kalmış bir ürünü bilmek tüketicilerin en doğal hakkıdır ve kuruluşumuz tarafından geliştirilen ve uygulanan NON GMO etiketleme programı bunu sağlamayı amaçlamaktadır.

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara NON GMO belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.