Akreditasyon

GDO teknolojisi, tüm insanları beslemeye yetecek kadar gıda üretmek için önemlidir. GDO’lar kullanılmasaydı açlık konusu daha erken yaşanan ve daha büyük bir problem olabilirdi. Sadece 100 yıl öncesine göre bugün dünyada 5 milyar daha fazla insan yaşamaktadır. Açlık tehlikesi günden güne kendini daha fazla hissettirmektedir.

Akreditasyon

GDO çalışmaları, aslında bitkilerin besin değerlerini yükseltmek ve tarımsal faaliyetlerde üretkenliği arttırmak amacı ile başlatılmıştır. Ancak bugün gelinen noktada, özel tasarlanmış organizmalar, sahip oldukları yeni gen kombinasyonları yüzünden zararlı görülmektedir.

DNA yapıları yeniden düzenlenmiş bu formların gelecekte nasıl davranacağını bugünden kestirmek mümkün görülmemektedir. Bu yüzden bugüne kadar yapılan risk değerlendirmeleri sınırlı kalmaktadır ve uzun vadeli sonuçları endişe yaratmaktadır.

İnsanlar bu endişeleri ile bugünden GDO’lu ürünlerden uzak durmakta ve seçimlerini doğru yapabilmek için de GDO’suz gıdaların etiketlenmesini talep etmektedir.

Kuruluşumuz, talep eden üretici firmaların ürünlerinin, GDO’lu ürün veya bileşenler içerip içermediğini belirlerken şu iki kuruluş tarafından belirlenen kriterleri esas almaktadır:

  • GMO Label Enstitüsü: NON GMO etiketleme programı için kriterler belirlemektedir
  • EAF Accreditation: Bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir akreditasyon kuruluşudur ve alınan kararlar herhangi bir ticari veya mali yükümlülüğe tabi değildir

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara NON GMO belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.