Vizyon ve Misyon

Kuruluşumuzun temel amacı, GDO ürün veya bileşenleri içermeyen ürün etiketlerinin çoğalması ve böylece tüketicinin ne tükettiğini tam olarak öğrenmesini sağlamaktır.

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz:

 • GDO’suz gıdalarla beslenmek isteyen tüketicilerin doğru seçim yapmalarını sağlamak
 • Doğal olmayan GDO laboratuvar çalışmalarının çevreye zarar vermesini önlemek
 • Doğal kaynakların, gelecek nesillerin de hakkı olduğu konusunda toplumu bilinçlendirmek
 • NON GMO etiketinin, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını teşvik eden bir araç olmasını sağlamak
 • Kontaminasyon basıncını azaltarak ve GDO’suz tohum tedarikini koruyarak organik tarımı desteklemek
 • İnsanların genetiği değiştirilmiş organizmaları tüketip tüketmeme konusunda bilinçli seçim hakkını savunmak

Misyonumuz:

 • Sahip olunan genetik mirasın bütünlüğünü, çevre sağlığı ve ekolojik uyum için korumak
 • GDO’suz tohum tedarikini teşvik etmek ve eskiden olduğu gibi geleneksel tohum ıslahına dönmek
 • Çiftçilerin kendi tohumlarını biriktirme, ekme ve kendi seçimlerini yetiştirme hakklarını desteklemek
 • Üretici firmaları ve tüketicileri, GDO’lu üretimin yarattğı çevresel etkiler konusunda bilgilendirmek
 • Çeşitli GDO’suz etiketleme programları arasında diyaloğu kolaylaştırmak ve üretici firmalar arasında bilgi alışverişine katkıda bulunmak
 • GDO’suz tedarik zincirini ve gelecek nesiller için GDO’suz gıda tedarikini korumak
 • Üretici firmalar ve tüketicilerden gelen talepleri değerlendirmek ve yönetmek
 • NON GMO etiketleme programları hakkıda tüketicileri ve üretici firmaları bilgilendirmek

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara NON GMO belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.