GDO’lar ve Etiketleme Uygulamaları

1990’lı yıllarda, genetiği değiştirilmiş organizmalar ilk olarak piyasaya sürüldüğü zaman, GDO içeren bir gıda ürünü için bir etiket gerekmiyordu. İlk GDO’lu örneklerin, diğer gıdalardan beslenme ve gıda güvenliği anlamında özel etiketleme gerektirecek seviyede bir fark göstermediği düşünülmüştür.

GDO’lar ve Etiketleme Uygulamaları

Ancak sonraki yıllarda, insanlar bu tür gıda maddelerinin içeriği konusunda daha fazla bilgi sahibi olmayı savundular. Bunun üzerine 2016 yılında ABD Kongresi tarafından bir yasa tasarısı kabul edilmiştir. Bu yasal düzenleme, genetiği değiştirilmiş organizmalarla üretilen gıdaların etiketlenmesi için bir standart belirlemiştir. Yasaya göre, gıda üreten firmalar, ürünleri içeriğinde GDO veya GDO bileşiği bulunuyorsa bu konuda tüketicileri bilgilendirmek zorundadır.

Çiftçiler ürün ekerken, genelde iyi verim almayı engellen üç şeyden endişe duymaktadır: böcekler, yabani otlar ve hava durumu. Bugün dünya çapında yetiştirilen GDO’lu ürünlerin çoğu, böcek veya yabani otların neden olduğu sorunları aşmak için geliştirilmiştir. Ancak günümüzde bazı GDO’lar gelişmiş beslenme için çözüm olarak araştırılmaktadır.

Böcekler söz konusu olduğunda, sadece kendisi ile beslenen böcek türünü uzaklaştıran genetiği değiştirilmiş bitkiler bulunmaktadır. Bazı ürünlerde bu uygulama pestisit uygulama ihtiyacını önemli ölçüde azaltmıştır. Diğer genetiği değiştirilmiş bitkiler ise, belli herbisitlere karşı direnç gösterecek şekilde geliştirilmiştir. Bu şekilde yabancı ot kontrolü daha kolay ve daha ekonomik hale gelmiştir.

Bugün uygulandığı şekliyle genetiği değiştirilmiş ürünlerden en fazla çiftçiler ve tarım firmaları fayda görmektedir. İleride bitkilerin besin özellikleri bu yoldan geliştirilirse, bu durumda tüketiciler fayda görecektir. Bugün üreticiler için ayrıca daha düşük maliyet, daha az toprak erozyonu ve daha az böcek ilacı uygulama gibi faydalar da söz konusudur.

GDO teknolojisinin kullanım alanı sadece bitkiler ile sınırlı değildir. GDO’lar ayrıca hastalıkları tedavi etme veya önleme konusunda birçok ilacı ve aşıyı üretmek için de kullanılmaktadır. GDO’lu ilaçları daha tutarlıdır ve kontaminasyon riski taşımamaktadır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.