GMO Riskleri Nelerdir?

Genetiği değiştirilmiş organizma içeren (GDO’lu) gıdaların neden olduğu en büyük tehdit, insan vücudu üzerinde olası zararlı etkilerdir. Genetiği değiştirilmiş bu gıdaların tüketiminin antibiyotiklere karşı bağışık hastalıkların gelişmesine neden olacağı endişeleri duyulmaktadır.

GMO Riskleri Nelerdir?

Ayrıca GDO teknolojisi oldukça yeni bir teknolojidir ve insanlar üzerindeki uzun vadeli etkileri hakkında henüz tam bir bilgi birikimi buunmamaktadır. Bugün bu nedenlerle birçok kişi sağlık endişeleri ile bu gıdalardan uzak durmayı tercih etmektedir. Diğer taraftan üretici firmalar, etiketlerinde gıdaların genetiği değiştirilmiş organizma içerdiğinden bahsetmemektedir, çünkü bu durumda talebin azalmasından endişe etmektedirler. Ancak bu durum hiç de etik bulunmamaktadır.

Günümüzde birçok dini ve kültürel topluluk, bu tür gıdalara karşıdır, çünkü bunu gıda üretmenin doğal olmayan bir yolu olarak görmektedirler. Birçok insan, hayvan genlerinin bitkilere aktarılması veya bitki genlerinin hayvanlara aktarılması düşüncesinden rahatasızlık duymaktadır. Ayrıca, bu çapraz tozlaşma yönteminin, çevrede gelişen diğer organizmalara zarar vereceği düşünülmektedir.

Uzmanlara göre genetiği değiştirilmiş gıdaların artması ile birlikte, gelişmekte olan ülkeler sanayileşmiş ülkelere daha fazla bağımlı olmaya başlayacaktır, çünkü gelecekte gıda üretiminin gelişmiş ülkeler tarafından kontrol edileceği düşünülmektedir.

Kısaca genetik modifikasyon, hayvanlar, bitkiler veya mikroorganizmaların genetik sistemini değiştiren özel bir gen teknolojisidir. Farklı organizmalardan genlerin birleştirilmesi, rekombinant DNA teknolojisi olarak bilinmektedir. Ortaya çıkan organizmaya ise genetiği değiştirilmiş veya transgenik organizma denmektedir.

Gen manipülasyonu şeklindeki bu yeni teknoloji konusunda, doğa kanunları ile oynamanın riskleri nelerdir, bunun çevre üzerinde ne gibi etkileri olacak, tüketicilerin farkında olması gereken sağlık sorunları nelerdir ve rekombinant teknoloji gerçekten faydalı mı gibi birçok sorunun cevabı netleşmiş değildir.

GDO’lu gıdalar ile ilgili olarak, üretilen gıdanın güvenli olup olmadığı, etiketlenip etiketlenmeyeceği, tarımsal biyoteknolojinin dünyadaki açlığı gidermek için gerekli olup olmadığı, GDO’lu ürünlerin çevresel etkileri ve genel olarak GDO’lu ürünlerin endüstriyel tarımdaki rolü gibi çeşitli düzeylerde tartışmalar sürmektedir.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.