Ürün Özellikleri ve Etiketleme

Tüketiciler, gıda alışverişi yaptıkları sırada, ihtiyaçları olan bilgiyi içeren açık ve tutarlı bir etiketleme beklemektedir. Birçok üretici firmanın, artık ürünlerini kolayca anlaşılabilir metinler kullanarak GDO veya genetiği değiştirilmiş olarak etiketlemesi bu yüzdendir.

Ürün Özellikleri ve Etiketleme

Genetiği değiştirilmiş ürünlerden elde edilen gıdalar üzerindeki tartışma, genelde etiketleme konusuna yoğunlaşmaktadır. Birçok tüketici ne yediklerini bilme ve seçme hakları konusunda ısrarcı davranmaktadır. Tüketicilerin, ne yedikleri konusunda seçim yapmaları hakları bulunmaktadır.

Birçok ülkede resmi kuruluşlar bu taleplere kulak vermeye başladı ve etiketleme düzenlemelerini uygulamaya koydu. Sorun basit görünse de aslında o kadar basit değil, çünkü özellikle etiketlemenin başlangıç noktası nihai üründen ziyade süreci içeriyorsa. Güvenlik, maliyet, doğruluk, seçim, adalet, bilim, ticari engeller, düzenleyici sorumluluk, hesap verebilirlik, yasal sorumluluk gibi konular, GDO’lu gıdalar ile ilgili bugün en çok tartışılan konulardır.

Etiketleme politikalarının uygulanması için temel gereksinimler, standartların belirlenmesi, testlerin yapılması, sertifikasyon çalışmaları ve uygulamanın denetlenmesidir. Herhangi bir etiketleme programı uygulanmadan önce, genetiği değiştirilmiş bileşenlerin varlığını test etmek için standartların ve hizmetlerin belirlenmesi ve bunların açık ve ulaşılabilir olması gerekmektedir.

Genetiği değiştirilmiş içerik ana bileşen ise, bu ürünlerde genetiği değiştirilmiş bileşenleri tespit etmek kolaydır. Ancak yağlar, şekerler ve nişastalar gibi işlenmiş ürünlerde bunu tespit etmek hiç de kolay değildir.

Bu arada gelişmekte olan ülkelerde satın alınan ve tüketilen gıdaların büyük çoğunluğu paketlenmemiş ve dolayısıyla etiketlenmemiş durumdadır.

Diğer taraftan etiket üzerindeki ifadeler de üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. İdeal olarak bir etiket, tüketici için açık ve anlaşılır bir anlam taşımalıdır. Örneğin, genetiği değiştirilmiş soya fasulyesinden üretilmiştir ya da modern bitki biyoteknolojisi yöntemi ile elde edilen tohumdan yetiştirilmiştir şeklindeki ifadeler, birçok kişi için bir anlam karmaşası yaratabilir.

Günümüzde etiketleme düzenlemeleri, ürünün üretilme şekline değil, ürünün kimyasal özelliklerine dayanmaktadır. Örneğin, gıdaya eklenen bir bileşen toksik veya alerjenikse, genetiği değiştirilmiş olsun veya olmasın, gıdalar için etiket gerektirmektedir.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.