Hayvan Yemleri İçin NON GMO Belgesi

Hayvan yemleri, GDO’suz bir geleceğin anahtarı olarak görülmektedir. İnsanlar genel olarak süt ürünleri, yumurta, et veya diğer hayvansal ürünleri tüketmektedir ve GDO içermeyen ürünleri seçmek, GDO’suz bir geleceği korumaya yardımcı olmanın tek yoludur. Çünkü genetiği değiştirilmiş ürün alanlarının çoğu, hayvan yemi üretmek için kullanılmaktadır. ABD’de ekim yapılan tüm alanlarının yüzde 60’ı şu üç tür ürün için kullanılmaktadır: mısır, soya ve yonca. Mısır ve soyanın yarısından fazlası hayvan yemi için üretilmektedir ve neredeyse tamamı GDO’ludur. Örneğin 2016 yılında hasat edilen mısırın yüzde 92’si ve soyanın yüzde 94’ü genetiği değiştirilmiş ürünlerdir. Genetiği değiştirilmiş yonca da piyasaya girince, yem alanlarının GDO’lu olma riski daha da artmıştır.

Hayvan Yemleri İçin NON GMO Belgesi

Bu ürkütücü rakamlar gösteriyor ki gelecekte GDO’suz hayvan yemi bulmak neredeyse imkansız. Büyük ölçekli hayvancılık yapan ve kümes hayvanı yetiştiren çiftlikler GDO’suz yemlere geçiş yapmak zorundadır.

Neredeyse tüm GDO’lar iki özellikten biri veya her ikisinin kombinasyonu için tasarlanmıştır: bir bitkinin kimyasal bir pestisit ile doğrudan püskürtüldüğü ve hayatta kalabildiği herbisit toleransı ve bir bitkinin ürettiği ve böcekleri yok eden toksin üretimi. Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında, bu özelliklerin çevre ve gıda sistemi için ciddi sonuçları olmaktadır.

Günümüzde yemin ne kadarının GDO’lu olduğunu belirlemek için hayvan ürünlerini test etmenin bir yöntemi bulunmamaktadır. Başka bir ifade ile tamamen GDO’lu yemle beslenen bir ineğin sütü test edilebilir ancak yemi için net bir sonuç alınamaz. Bir hayvanın GDO’lu beslendiğini anlamak için yemin kendisi test edilmelidir. NON GMO etiket programları da bu şekilde hareket etmektedir. Ancak GDO’suz yemleri güvence altına almak, devam eden testler yapmak ve tedarik zincirini ayrı ve izlenebilir tutmak kolay değildir. Buna rağmen bugün daha fazla firma GDO’lu yemlerden uzak durmaya çalışmaktadır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere sertifikasyon çalışmaları arasında hayvan yemleri için NON GMO belgesi verilmektedir.