Süt Ürünleri İçin NON GMO Belgesi

Modern gıda üretimi, gıda tedarikinin güvenli ve çevre dostu olmasını sağlamak amacı ile çeşitli yeni teknolojiler kullanmaktadır. Genetiği değiştirilmiş gıdalar veya GDO’lu gıdalar da bu kapsamdadır. Her ne kadar uzun vadeli sonuçları konusunda tereddütler duyulsa da bugün için tüketimi, güvenli bulunmaktadır. Üzerinde GDO içermez veya GDO’suz gibi etiketler taşıyan ürünler, üretim süreçlerinde genetik değiştirme teknolojisinin kullanılmadığını göstermektedir.

Süt Ürünleri İçin NON GMO Belgesi

Aslında GDO’lu olarak üretilen temelde on bitki çeşidi bulunmaktadır. Ancak bu bitkilerden elde edilen bileşenleri sayısı ve kullanıldığı alanlar dikkate alınırsa bugün için GDO teknolojisinin girmediği hiçbir alan yoktur denebilir.

GDO’ların süt ürünleri tedarikine girmesinin en yaygın yolu hayvan yemidir. Hayvan yeminde mısır, soya, pamuk tohumu ve yonca gibi yüksek riskli GDO’lu ürünler yaygın olarak bulunmaktadır. Bu ürünler ekim alanlarının yarısından fazlasını kaplamaktadır. Yetiştirilen mısırın yüzde 92’si soyanın yüzde 94’ü GDO’ludur. Bu oldukça büyük bir üretim miktarıdır.

İyi üreticiler, laboratuvar testleri ve GDO içermez doğrulama dahil olmak üzere çeşitli yollardan NON GMO etiketleme gereksinimi duymaktadır.

Genetiği değiştirilmiş veya biyoteknolojik tohumlardan yetiştirilen yemi tüketen hayvanlardan elde edilen süt ve etin etiketleme gerekliliklerine tabi olmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, bir süt ürünü genetik mühendisliğinden elde edilen küçük bileşenler içeriyorsa, üretici firmalar yine de ürünün doğal veya GDO’suz olduğunu iddia etmek isteyebilir.

Bir süt ürünü içindeki genetik olarak değiştirilmiş bileşenler, tipik olarak biyoteknolojik mısırdan türetilen yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi bir tatlandırıcı bileşenin varlığını içermektedir. Tüketiciler, genetik mühendisliğinden türetilen bileşenlerin potansiyel varlığı nedeniyle yoğurtlar ve diğer süt ürünlerinin etiketlenmesini beklemektedir. Bir süt tesisi hem geleneksel süt hem de GDO’lu süt üretiyorsa, üretim sırasındaki geçişler, ürün hatlarının olası karışmasını ele almalıdır. GDO’lu süt ile diğer süt arasındaki herhangi bir temas, üretim ve nakliye sırasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere sertifikasyon çalışmaları arasında süt ürünleri için NON GMO belgesi verilmektedir.