Tohumlar İçin NON GMO Belgesi

Genetiği değiştirilmiş tohumlar, tarım sektörünün en tartışmalı uygulamalarından biridir. GDO’lu tohumlar, tarlada değil, gen ekleme gibi modern biyoteknoloji teknikleri kullanılarak bir laboratuvarda yetiştirilmektedir. Bilim adamları, ortaya çıkan bitkinin istenen özelliklere sahip olmasını sağlamak için, tohumun DNA’sını değiştirmektedir.

Tohumlar İçin NON GMO Belgesi

GDO’suz tohumlar doğal yollardan tozlaşma yoluyla yetiştirilmektedir. Bu da iki yoldan olmaktadır: hibrit tohumlar veya açık tozlaştırılmış tohumlar. Hibrit kavramı, iki farklı bitkinin, aynı bitkilerden ikisinin kendi içinde çiftleştirilmesi ile yaratılamayacak yeni özellikler kazandırmak için çapraz tozlaşma yoluyla geliştirilen bir bitki çeşidini ifade etmektedir. Bunlar türe uygun olmayan tohumlardır, yani belli bir bitki çeşidinin bilinen özelliklerine uymamaktadır. Açık tozlaşan tohumlar ise bunun aksine, rüzgar, kuşlar, böcekler veya diğer doğal yollarla rastgele tozlaşmadan üremektedir. Açık tozlaşan bitkilerden tohum biriktiren bahçıvanlar, bitkileri diğer bitkilerin polenlerinden izole etmekte ve onları genetik olarak saf tutabilmektedir.

Hibrit tohumlar, genetiği değiştirilmiş tohumlardan çok farklıdır. Melez tohumlar, ana bitkilerinin en iyi özelliklerine sahip yavrular üretmek için bilerek tarlada yetiştirilmektedir. Uzmanlar, dikkatli ve özenli bir seçim süreciyle, polenlerin bir bitkiden diğerine kontrollü transferini kullanarak çeşitleri elle tozlaştırmaktadır. Bu şekilde istenen özelliklerin spesifik ve tutarlı bir kombinasyonu elde edilmektedir.

GDO tohumları ise oldukça farklıdır. GDO tohumları, tarlada veya serada değil, tamamen laboratuvar ortamında üretilmekte ve daha ziyade, modern biyoteknoloji kullanılmaktadır. Gen ekleme gibi teknikler ile, farklı türlerden özellikler elde etmek için genler seçilmekte ve başka bir bitkiye aktarılmaktadır. Aslında bu yöntemle, farklı türlerden DNA birleştirilmekte ve doğada veya geleneksel melezlemede oluşamayacak dengesiz bitki, hayvan, bakteri ve viral gen kombinasyonları yaratılmaktadır.

Bugün insanlar GDO’lu ürünlerinin tüketilmesinin sonuçları üzerinde daha fazla endişelidir ve üretici firmalar bu nedenle GDO’dan uzak durma eğilimindedir.

Kuruluşumuz sağlıklarına bilinçli olarak önem veren insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere sertifikasyon çalışmaları arasında tohumlar için NON GMO belgesi verilmektedir.