GDO Analiz Metotları

Laboratuvarda mevcut kit sistemlerine göre GDO analizleri günümüzde kolaylıkla yapılabilmektedir. DNA ekstraksiyonu, iş ve zaman yoğun geleneksel yöntemlerin aksine basitleştirilmiştir.

GDO Analiz Metotları

Spinfiltre veya manyetik boncuk bazlı kitler, en azından geleneksel yöntemlerin verimliliğine ulaşır ve ayrıca otomatik sonuçlara da izin verir. GDO testlerimiz, tüketici güvenine ilham vermeye ve hayvan yemlerinizin uygun ulusal ve uluslararası kontrolleri karşılamasını sağlamaya yardımcı olabilir. 

Gerekli ekipman aynı olduğundan, GDO analizi, halihazırda gerçek zamanlı PCR kullanan herhangi bir laboratuvara entegre edilebilir. Numune türlerine bağlı olarak uygun homojenizasyon araçları gereklidir. GDO analizine başlayan laboratuvarlar için özel izin gerekmemekte ve GDO analizinin değeri yüksek olduğundan yatırımın hızlı geri dönüşü sağlanmaktadır

Kullandığımız yöntem, yem numunelerinizde bulunan GDO'ların miktarını belirleyen standart bir polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisidir. Bu size, GDO'suz ürünler belirleyen ülkelerle güvenle ticaret yapmak için ihtiyaç duyduğunuz bağımsız doğrulamayı sağlar.

Ayrıca GDO Analizi kapsamında kullanılan metotlar aşağıdaki gibidir;

  • Kalitatif Analiz: Gıda, yem veya tohumda GD malzeme ve diğer tarımsal ürünlerin kasıtsız varlığının kalitatif tespiti
  • Kantitatif Analiz: Bir numunede bulunan GDO miktarının nicel tespiti
  • Olay/Özellik Tanımlama ve Niceleme: Belirli GM olaylarının/özelliklerinin saptanması ve nicelenmesi
  • Ürün Tanımlama: Gıda veya yemdeki ürünlerin tanımlanması
  • Özellik Saflık: Bir örnekte bir GM özelliğinin saflığının belirlenmesi

GDO Analizi kapsamındaki her türlü soru ve sorunlarınız için uzman ekibimize ulaşabilir, ayrıca NON GMO etiket ve sertifikasyon başvurusu konularında bilgi alabilirsiniz.