GDO Gıda Test Teknikleri

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), 20 yıldan fazla bir süre önce besin zincirine dahil edildi. Günümüzde genetiğiyle oynanmış gıda üretimi, esas olarak ilgili işlemlerde yer alan bitkilere ve mikroorganizmalara uygulanmaktadır. 

GDO Gıda Test Teknikleri

GD mahsuller için ekim alanı sürekli büyüyor ve yeni GD bitkilerin geliştirilmesi devam ediyor. Dünyada yetiştirilen soya fasulyesinin % 80'inden fazlası genetiği değiştirilmiş, pamuk yaklaşık % 70'i değiştirilmiş, bunu yaklaşık % 25'i mısır ve kanola izlemiştir. GDO'lu ürünlerin yetiştirilmesi belirli bölgelerde (örneğin ABD, Arjantin, Brezilya) yoğunlaşmasına rağmen, genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içermeyen ürünlerin kontaminasyonu yoluyla kasıtlı veya kasıtsız olarak ticaret, nakliye ve depolama yoluyla küresel olarak yayılırlar.

Tüketicilerin GDO'yu kabulü düşükse (örneğin Avrupa'da), düzenleyiciler GDO'lu ürünlerin farklı türlerine veya “olaylara” daha az önem verirler. Bu nedenle, temel analitik yaklaşım, bir numunede (GDO Taraması olarak da bilinir) genel GDO varlığını kontrol edecektir. 

Daha sonra, bir numunede (tanımlama) hangi GDO olayının bulunduğunu bilmek önemli olabilir, çünkü bunun yasal sonuçları vardır. Hatta bazı durumlarda numunedeki nispi miktarda GDO'nun belirlenmesi (nicelendirme olarak da adlandırılır) gerekir.

Doğal bitki ile GM karşılığı arasındaki fark DNA'ya dayandığından, tespit için doğrudan yöntem de DNA'ya dayalıdır. Rutin laboratuvarlarda DNA analizi yapmak için en iyi teknoloji, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonudur (PCR)—yüksek özgüllük ve hassasiyet, uygun maliyetli, kullanıcı dostu kullanım ve kolay veri yorumlama ile birleştirilir.

Bitki veya konak genomu ve entegre yapı kombinasyonu, aşağıdaki üç yoldan tespit için kullanılabilen farklı özgüllük düzeylerini mümkün kılar:

  • Elemana özel : Sık kullanılan promotör veya sonlandırıcı diziler gibi yapının tek bileşenleri kullanılabilir. Birkaç yapıda ortaya çıkabilirler, aynı zamanda doğal konaklarında da (örneğin bitki virüsleri) görünebilirler.
  • Yapıya özgü : Yapının genetik elemanları arasındaki geçişler, örneğin tanımlanmış bir promotör ve bir gen dizisinin kombinasyonu, farklı yapıların saptanması için uygundur. Ancak yapılar, farklı GDO olaylarında kullanılabilir.
  • Olaya özel : Bitki genomunun entegrasyon lokusunda yapıya geçişi, bir GDO olayı için benzersizdir ve tanımlama amacıyla kullanılabilir

Kuruluşumuz uzman ekibi ve son teknoloji laboratuvarları sayesinde GDO testlerinde kesin ve kusursuz sonuçlar elde etmenizi garanti eder.