GDO ve DNA Gıda Testleri

Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO), genetik materyali bir laboratuvarda genetik mühendisliği yoluyla değiştirilmiş veya değiştirilmiş organizmaları ifade eder. Sonuç olarak, doğada olmayan veya geleneksel melezleme yöntemleriyle, bitki, hayvan, bakteri veya virüs genlerinin kombinasyonları oluşturulur. 

GDO ve DNA Gıda Testleri

Genetik modifikasyon (GM), günlük olarak tükettiğimiz birçok ürünü etkiler ve GD gıdaların güvenliğini çevreleyen alanlarda hala birçok tartışma mevcuttur. GDO ve DNA gıda testleri, belirli uyumluluk gereksinimlerini karşılamak veya tüketici güvenini oluşturmaya yardımcı olmak için gıda ürünlerinde bulunan GM bileşenlerinin tanımlanmasında hızlı ve doğru bir yöntem olarak hizmet edebilir.

Doğru ve güvenilir test hizmetleri sağlamak için GDO ve DNA gıda testi akredite laboratuvarlarda yapılmalıdır. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve DNA dizilimi yoluyla genetik materyallerin kapsamlı ekstraksiyonu ve amplifikasyonu sayesinde, benzersiz genetik kodlarını analiz ederek herhangi bir biyolojik organizmayı açığa çıkarma ve tanımlama yeteneğine sahip laboratuvarlar kesin sonuçlar için tercih edilmelidir.

GDO testleri yapan laboratuvarların test yetenekleri, geleneksel gıda ürünü güvenliği testlerinin yanı sıra mikroorganizmalar üzerinde moleküler tabanlı yöntemleri, mikrobiyolojik ve antimikrobiyal etkinlik testleri için geleneksel test protokollerini de içerebilmektedir.

GDO Testi ve DNA Gıda Testi

  • GM Gıdalarda CaMV35S, NOS vb.
  • Soya, mısır ve bunlardan türetilen gıda maddelerinde CTP, Bt-11 vb.
  • Pirinç, domates, papaya vb.'de GM Elementlerinin Tespiti 
     

Gıda Bileşimi ve Ürün Güvenliği Testi

  • Alerjik Maddeler (örneğin glüten, buğday, kabuklular, balık, yer fıstığı, soya fasulyesi, fındık vb.)
  • Hayvansal Maddelerin Karıştırılması (örn. domuz*, sığır, balık, eşek, at, vb.)
  • Tür Tanımlama (ör. hayvan ve bitki türleri)

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.