Gıdalarda GDO Tespiti

Genetiği değiştirilmiş organizmaların tespiti, tahıl yetiştiricilerinin, tedarikçilerin, işlemcilerin ve tüketicilerin, gıda üretiminin tüm aşamalarında bitkilerin genetik kimliğini tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olur.

Gıdalarda GDO Tespiti

Genetiği değiştirilmiş (GM) mahsullerin ekimi, son on yılda dünya çapında önemli ölçüde artmıştır. Üretimdeki bu artış, GD ürünler için karmaşık ve eşzamansız bir küresel düzenleyici onay süreciyle birleştirildi ve uluslararası ticareti kolaylaştırmak için gıda ve tarım ürünlerinin GD içeriği için test edilmesini gerektirdi. 

GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) testi, tedarik zinciri boyunca her adımda ürünün kimliğini ve yapısını doğrular ve genetiği değiştirilmiş gıda ve yem için ithalat veya etiketleme yönetmeliklerine uygunluğu sağlar.

Günümüzde mısır, pamuk, pirinç, soya fasulyesi, kanola ve yonca dahil olmak üzere birçok tarım ürünü, herbisit toleransı, böcek direnci, çevresel stres toleransı veya çıktı özellikleri sağlayarak verim potansiyelini veya mahsul değerini artıran birden fazla GDO çeşidi içerir.

Özellikle GDO'suz ürün üreticileri çapraz tozlaşma nedeniyle kasıtsız olarak genetiği değiştirilmiş bitkiler içerebileceğinden, GDO testi için GDO testi yapılabilir. Bu testler sayesinde tarlada herhangi bir kontaminasyon tespit edilir ve GDO'suz ürün bütünlüğü korunur.

Gıdalarda GDO analizlerinde bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle bitkinin doğru yerinden numune alınmalıdır. GDO tespiti için büyüyen bir bitkiden alınan yaprak, tohum veya tahıl örneği yeterlidir.

Dökme tahıl hem protein bazlı hem de DNA bazlı yöntemler kullanılarak test edilebilir, ancak işlenmiş tahıllar, gıda işleme sırasında protein denatürasyonu nedeniyle yalnızca DNA bazlı yöntemler kullanılarak test edilebilir.

  • GDO Taraması: Çeşitli GDO'ları tespit etmek için hızlı ve uygun maliyetli yöntem. GDO'ların belirli bir tanımı yoktur
  • GDO Tanımlama: GDO'ların farklı genetik modifikasyonlarının tanımlanması veya hatta tek transgenik GDO olaylarının tanımlanması
  • GDO Belirleme: Numunelerdeki GDO içeriğinin ölçülmesi

Kuruluşumuz uzman ekibi ve son teknoloji laboratuvarları sayesinde GDO testlerinde kesin ve kusursuz sonuçlar elde etmenizi garanti eder.

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.