GDO İnsan DNA'sını Etkiler mi?

GDO'lu yiyecekler yemek kişinin genlerini etkilemez. Yediğimiz gıdaların çoğu gen içerir, ancak pişmiş veya işlenmiş gıdalarda DNA'nın çoğu yok edilir veya bozulur ve genler parçalanır. 

GDO İnsan DNA'sını Etkiler mi?

Sindirim sistemimiz onları genetik yapımızı etkilemeden parçalar. Kendi genlerimiz, vücudumuz tarafından herhangi bir besini sindirerek elde ettiğimiz yapı taşlarından yapılır. Bu, GM ve GM olmayan kaynaklardan gelen yiyecekler için geçerlidir. 

Çoğu bitki veya hayvan hücresi yaklaşık 30.000 gen içerir ve çoğu GD mahsul, hücrelerinde ek 1-10 gen içerir. İnsanlar her zaman bitkilerden ve hayvanlardan DNA yediler. 

Çoğu bitki veya hayvan hücresi yaklaşık 30.000 gen içerir ve çoğu GD mahsul, hücrelerinde ek 1-10 gen içerir. Hepimiz diyetlerimizde, çoğunlukla taze yiyeceklerden DNA yeriz ve GD yiyeceklerdeki DNA'nın bileşimi GD olmayan yiyeceklerdekiyle aynıdır. 

Yiyecekleri pişirerek işlemek, kökenleri ne olursa olsun DNA moleküllerinin kısmen veya tamamen parçalanmasına yol açar. Aynı şekilde, yenen DNA'ların çoğu sindirim sistemlerimiz tarafından parçalanır, ancak küçük miktarlarda parçalanmış DNA, bilinen herhangi bir etkisi olmadan kan dolaşımına ve organlara geçebilir. 

İnsanlar sağlıklarına, daha bilinçli olarak önem vermektedir. Kuruluşumuz bu düşüncede olan insanların yanında olmak ve onların ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini seçmelerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara NON GMO belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.